Apie mus

 • Mokomi: statybininkai (mūrininkai, tinkuotojai, dažytojai, apdailininkai, pastatų apšiltintojai);
 • Medienos apdirbėjai (medienos apdirbimo staklininkai, staliai, dailidės, gaterininkai);
 • Suvirintojai (metalo suvirintojai bei pjaustytojai elektra ir dujomis, suvirintojai elektra, suvirintojai dujomis, potencialiai pavojingų įrenginių suvirintojai);
 • Keliamųjų kranų darbo vadovai; elektrinių krautuvų ir vežimėlių, autokrautuvų vairuotojai, kranų operatoriai, savaeigių platforminių keltuvų operatoriai; krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriai;
 • Darbdaviai; padalinio vadovai; neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistrai;
 • Floristės-gėlių pardavėjos;
 • Įvairūs siuvėjai;

Misija

Įgyvendinti švietimo politiką, teikti kokybiškas profesijos mokymo paslaugas, tenkinti Kauno regiono ir kitų rajonų profesinio mokymo poreikius.

Vizija

Mokymo centro plėtros perspektyva – siekti tapti profesinio mokymo centru, orientuotu į aukščiausios kokybės kliento poreikius atitinkančias mokymo paslaugas ir taip įtakojančius klientų gebėjimus veikti konkurencinėje aplinkoje, plečiančiu savo infrastruktūrą ir profesinio mokymo paslaugas.

Vertybės

 • Profesionalumas. Tai sukauptos profesijos mokytojų žinios, ilgametė patirtis ir nuolatinis mokymasis. Tai besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms. Tai dalinimasis žiniomis bei įgyta patirtimi su klientais. Centre dirba profesionalūs, atsakingi mokytojai turintys patirtį mokymo srityse.
 • Dėmesys klientams ir lankstumas. Mūsų darbas įkūnija dėmesį profesijos siekiantiems mokiniams, mums svarbus kiekvienas mokinys. Mes mokome net vieną mokinį, jeigu tuo metu nėra grupės. Lanksti kainų sistema, paslaugos nukreiptos į ilgalaikių santykių su klientais formavimą.
 • Bendradarbiavimas - viena iš svarbiausių mokymo centro vertybių, kurių dėka turime daug pastovių ir ilgamečių klientų.
 • Atsakomybė. Tai ir asmeninė atsakomybė ir kolektyvinė mokymo centro atsakomybė, parodanti kolektyvo brandumą, siekiant didžiausios naudos, t.y. pelno.

Istorija

Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras įvairių profesijų specialistus rengia nuo 1958 m., taigi jau daugiau kaip 55 metus. Iš pradžių Mokymo centras buvo pavadintas Mokymo punktu, jo vadovu paskirtas A. Lukoševičius.

1959 m. sausio mėn. Mokymo punkte buvo surengti pirmieji – skardininkų kvalifikacijos kėlimo kursai. Mokymo punktas sparčiai plėtėsi, todėl kasmet, padedant 11 dėstytojų-gamybininkų, čia buvo galima įgyti vis daugiau specialybių. Per metus kursus baigdavo apie 40 dalyvių grupių, daugiausia jų mokėsi suvirintojo, šaltkalvio-montuotojo, tiltinių kranų mašinisto specialybių. Kadangi Mokymo punktas neturėjo savo materialinės bazės ir glaudėsi nedidelėse patalpose Puškino g. 30 (Kaune), kursai vykdavo mokymui visiškai nepritaikytose darbo organizacijų patalpose.

Tik 1962 m. Mokymo punktas atvėrė duris į savo pirmąją mokymo klasę.
Po 1968 m. reorganizacijos Mokymo punktas buvo pavadintas Mokymo kursų kombinatu, jo direktoriumi paskirtas L. Vosylius. Kombinatas persikėlė į naują vietą Mickevičiaus g. 8, kur buvo įrengtos dvi mokymo klasės ir patalpa administracijai. Papildomai pradėta mokyti santechniko, elektriko, staliaus specialybių.
1974 m. Mokymo kursų kombinatas išsikėlė į naują pastatą Kalantos g. 19, kur suaugusiųjų profesinis mokymas vyksta iki šiol.

Profesinio mokymo kursai nuolat tobulėjo, tapo populiarūs ir sulaukė ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių profesinio rengimo įstaigų susidomėjimo. 1979 m. Mokymo kursų kombinate svečiavosi statybos sektoriaus darbuotojai iš Vietnamo, 1984 m. – iš Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos.
1993 m. Mokymo kursų kombinatas buvo pervadintas Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru.
Mokymo centro strategija – efektyviai dirbti įgyvendinant ir plėtojant suaugusiųjų profesinį mokymą, orentuotą į Lietuvos ir ES darbo rinkas, nuolat ieškoti partnerių, didinti bendradarbiavimo su jais galimybes, turtinti patirtį rengiant ES struktūrinių fondų projektus ir juose dalyvaujant. Mokymo centras yra pasirengęs padėti trečiųjų šalių piliečiams mokydamas įvairių specialybių ir taip palengvinti jų integraciją į ES valstybių darbo rinkas. Intensyviai bendradarbiauja su šalies darbo biržomis, savivaldybėmis ir darbdaviais, kad įsigiję naujas specialybes bedarbiai galėtų tobulinti įgūdžius. Mokymas organizuojamas pagal įvairias mokymo programas suteikiant apdailininko, dažytojo, mūrininko, pastatų apšiltintojo, plytelių klojėjo, medienos apdirbimo staklininko, hidromanipuliatorių operatoriaus, suvirintojo elektra ir dujomis, elektrinių krautuvų ir atokrautuvų vairuotojo, socialinių paslaugų, darbų saugos, meno, floristikos, želdinių priežiūros, siuvėjo ir kitų sričių profesinę kvalifikaciją.