ECVET projekto partnerių susitikimas Valencijoje

Š. m. gegužės 15-19 d. UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” atstovai kartu su TEMCA ir kitais jos nariais  dalyvavo projekto „ECVET – suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901) partnerių susitikime Valencijoje, Ispanijoje.

Projekto partneriai įgijo žinių ir įgūdžių dirbant su ECVET sistema, aplankė šias organizacijas:

  • Fundacia Equipo Humano (FEH) – priimančioji organizacija
  • Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC)
  • Divalterra (Diputació de València)
  • Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP)

Dalyviai susitikimų metu diskutavo apie profesinio mokymo kokybės gerinimą, užimtumo skatinimą, pasiektų mokymosi rezultatų pripažinimą užsienio šalyse, kvalifikacijų suderinamumą. Norint padėti mažinti švietimo pasiūlos ir darbo rinkos poreikių neatitikimą, yra aktualus žinių ir įgūdžių patvirtinimas ir pripažinimas tarptautiniu mastu. „Globalizacija didėja, žmonės ieško galimybių, todėl jų kompetencijos tu būti pripažįstamos ir kitose šalyse.“ – kalbėjo organizacijos „Divalterra“ vadovas Josep Melero. Siekiant šio tikslo profesinio mokymo organizacijos turi plėtoti veiksmų programas tiek savarankiškai, tiek bendradarbiaujant su kitų valstybių institucijomis.

 

DAUGIAU NAUJIENŲ

Išsamus 2022 m. I ketvirčio mokymų grafikas

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją

Projekto „Kokybiška praktika – tiltas į ateitį“ mobilumas Portugalijoje

Š. m. lapkričio 7-13 d. UAB „Kauno  Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” 4 personalo nariai vyko į mobilumus Portugalijoje

SVARBI INFORMACIJA

Tęstinio profesinio mokymo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo vykdymo tvarka

Išsamus 2021 m. IV ketvirčio mokymų grafikas

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją