DARBŲ SAUGA

MOKYMO PROGRAMOS

Formalios mokymo programos

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūrikas

Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus

Aukštalipio darbų vadovas

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovas

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovas

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose

Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovas

Slėginių indų operatorius

Slėginių indų priežiūros meistras

Mokymų organizatorius:
Alfredas Neverauskas
+370 616 17831
alfredas@pmc.lt

 

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.