DARBŲ SAUGA

MOKYMO PROGRAMOS

Formalios mokymo programos

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinistas

Automobilių keltuvo operatorius

Aukštalipio darbų vadovas

Darbininkas, dirbantis šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose

Darbininkas, dirbantis aukštalipio darbus

Darbininkas, vykdantis grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatorius

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovas

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistras

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistras

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūrikas

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovas

Kėlimo įrenginių priežiūros meistras

Kėlimo įrenginių šaltkalvis-montuotojas

Kėlimo kranų darbo vadovas

Kėlimo kranų elektrikas

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

Kilnojamųjų kompresorių mašinistas

Krovinių kabinėtojas

Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinistas

Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistras

Nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorius

Oro kompresorių priežiūros meistras

Slėginių indų operatorius

Slėginių indų priežiūros meistras

Statybinio keltuvo operatorius

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovas

Mokymų organizatorius:
Alfredas Neverauskas
+370 616 17831
alfredas@pmc.lt

 

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.