MEDŽIO APDIRBIMAS

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Stalius (IV lygis)

 • Staliaus modulinė profesinio mokymo programa – T43072202;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Staliaus;
 • Programos trukmė: 22,5 sav., 900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis
 • Programos paskirtis. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas medienos apdirbimo įmonėje, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais, dirbti kompiuterinio skaitmeninio valdymo (CNC) medienos apdirbimo centrais.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba steigti smulkųjį verslą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas (staliaus) (407220001) – 5 kreditai;
 • Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais (407220002) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 • Medienos apdirbimas pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) staklėmis ir įrenginiais (407220003) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Darbas CNC medienos apdirbimo centrais (407220004) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Staliaus gaminių gaminimas (407220005) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000004) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Stalius (III lygis)

 • Staliaus modulinė profesinio mokymo programa – T32072201 ;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 40 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Staliaus;
 • Programos trukmė: 18 sav./720 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Staliaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo veiklas, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, apdirbti medieną staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais, gaminti staliaus gaminius.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas (staliaus) (307220001) – 5 kreditai;
 • Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais (307220002) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 • Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais (307220007) – 15 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Staliaus gaminių gaminimas (307220004) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Dailidė (III lygis)

 • Dailidės modulinė profesinio mokymo programa – T32073211;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Dailidės;
 • Programos trukmė: 22,5 sav./900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Dailidės modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dailidei parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, montuoti ir remontuoti medinius gaminius bei konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dailidės kvalifikaciją, galės dirbti statybos objekte arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dailidės) (307320035) – 5 kreditai;
 • Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba (307320036) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas (307320040) – 20 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais (307320041) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Stalius-dailidė (III lygis)

 • Staliaus-dailidės modulinė profesinio mokymo programa – T32073212;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Staliaus-dailidės;
 • Programos trukmė: 40,5sav./1620 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Staliaus–dailidės modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam staliui, dailidei parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklas, apdirbti medieną ir gaminti medinius gaminius, apdirbti medieną rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais, apdirbti medieną staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais, gaminti staliaus gaminius, montuoti ir remontuoti medinius gaminius bei konstrukcijas, apdailinti statinio konstrukcijas medienos gaminiais.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs staliaus ir dailidės kvalifikacijas, galės dirbti statybos objekte, medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrųjų medienos apdirbimo ir statybos objekte veiklų vykdymas (307320033) – 10 kreditų;
 • Medienos apdirbimas ir medinių gaminių gamyba (307320049) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Medienos apdirbimas rankiniais, rankiniais elektriniais ir pneumatiniais staliaus įrankiais (307220002) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 • Medienos apdirbimas staklėmis, įrenginiais ir 3 ašių CNC medienos apdirbimo centrais (307220007) – 15 kreditų (reikalingas 1, 3 modulis);
 • Staliaus gaminių gaminimas (307220004) – 10 kreditų (reikalingas 1, 3, 4 modulis);
 • Medinių gaminių bei konstrukcijų montavimas ir remontas (307320040) – 20 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Statinio konstrukcijų apdaila medienos gaminiais (307320041) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Medienos apdirbimo staklininkas (III lygis)

 • Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa – T32072202;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Medienos apdirbimo staklininko;
 • Programos trukmė: 22,5 sav./900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai vykdyti bendrąsias medienos apdirbimo veiklas, dirbti pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) medienos apdirbimo staklėmis ir įrenginiais, dirbti CNC medienos apdirbimo centrais.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs medienos apdirbimo staklininko kvalifikaciją, galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrųjų medienos apdirbimo veiklų vykdymas (medienos apdirbimo staklininko) (307220010) – 5 kreditai;
 • Darbas pozicinėmis (vieno technologinio veiksmo) medienos apdirbimo staklėmis ir įrenginiais (307220011) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Darbas CNC medienos apdirbimo centrais (307220012) – 20 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymų organizatorius:
Alvydas Zienius
+370 620 37716
alvydas@pmc.lt

 

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.