SLAUGA

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Slaugytojo padėjėjas (IV lygio)

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43091301;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Slaugytojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav. / 900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.
 • Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Higieninių paciento reikmių tenkinimas (4091315) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 2. Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais (4091316) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas (4091317) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Techninių darbų atlikimas (4091318) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 5. Įvadas į darbo rinką.(4000004) – 5 kreditas (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymų organizatorė:
Giedra Kičienė
+370 657 83841
giedra@pmc.lt

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.