SLAUGA

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Slaugytojo padėjėjas (IV lygio)

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43091301;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Slaugytojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav. / 900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.
 • Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Higieninių paciento reikmių tenkinimas (4091315) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 2. Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais (4091316) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas (4091317) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Techninių darbų atlikimas (4091318) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 5. Įvadas į darbo rinką.(4000004) – 5 kreditas (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (IV lygis)

 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43092001;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 40,5 sav./1620val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų (bendrųjų ir specialiųjų) teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse.
 • Būsimo darbo specifika: Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose augantys vaikai, vaikai netekę globos ir kt.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Informacijos valdymas (4092017) – 5 kreditai;
 2. Socialinės paramos teikimas (4092018) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 3. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas (4092003) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Slaugomo asmens priežiūra (4092019) – 5 kreditai (reikalingas 3 modulis);
 5. Asmens higienos įgūdžių palaikymas (4092020) – 5 kreditai (reikalingas 3 modulis);
 6. Socialinės priežiūros paslaugų teikimas (4092006) – 10 kreditų (reikalingas 3, 4, 5 modulis);
 7. Socialinės globos paslaugų teikimas (4092021) – 10 kreditų (reikalingas 3, 4, 5 modulis);
 8. Socialinio darbo vertybių taikymas (4092022) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 9. Socialinio darbo pagrindų taikymas (4092023) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 10. Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis (4092011) – 5 kreditai (reikalingas 8, 9 modulis);
 11. Socialinių projektų rengimas (4092024) – 5 kreditai (reikalingas 8, 9 modulis);
 12. Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas (4092025) – 5 kreditai (reikalingas 8, 9 modulis);
 13. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymų organizatorė:
Giedra Kičienė
+370 657 83841
giedra@pmc.lt

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.