STATYBA

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Santechnikas (IV lygis)

 • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa – T43073206;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Santechnikas;
 • Programos trukmė: 40,5 sav./1620 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.
 • Būsimo darbo specifika. Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Pasirengimas santechniniams darbams, lauko vandentiekio tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas (3073224) – 5 kreditai;
 2. Lauko nuotekų tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas (3073225) – 10 kreditų;
 3. Pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos, vandens ėmimo armatūros prietaisų montavimas, priešgaisrinio vandentiekio įrengimas (407320023) – 15 kreditų;
 4. Vandens apskaitos mazgų montavimas (407320024) – 5 kreditai;
 5. Pastato buitinių nuotekų šalinimo sistemų montavimas, pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemų įrengimas, pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisų remontas (407320025) – 15 kreditų;
 6. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas, įvedimas į šilumos punktus, centralizuoto šildymo pastato šilumos punkto montavimas ir eksploatavimas (407320026) – 15 kreditų;
 7. Skirtingų tipų katilų, žemo slėgio garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilinių montavimas ir eksploatavimas, pastato šildymo sistemų bei prietaisų montavimas ir eksploatavimas (407320027) – 15 kreditų;
 8. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų.

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, privaloma turėti visus už jį aukščiau esančius modulius.

Santechnikas (III lygis)

 • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa – T32073220;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Santechnikas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav./900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį savarankiškai vykdyti bendrąją veiklą statybos objekte, įrengti pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, įrengti pastato šildymo sistemą, montuoti centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą ir prižiūrėti šildymo sistemą, įrengti pastato gaisro gesinimo mechaninę inžinerinę sistemą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs, santechniko kvalifikaciją, galės asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (santechniko) (307320066) – 5 kreditai;
 2. Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas (307320067) – 15 kreditų (reikalingas modulis);
 3. Pastato šildymo sistemos įrengimas (307320068) – 10 kreditų (reikalingas modulis);
 4. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra (307320069) – 10 kreditų (reikalingas modulis);
 5. Pastato gaisro gesinimo mechaninės inžinerinės sistemos įrengimas (307320070) – 5 kreditai (reikalingas modulis);
 6. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Apdailininkas (III lygis)

 • Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa – T32073213;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Apdailininkas;
 • Programos trukmė: 40,5sav./1620 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (307320034) – 10 kreditų;
 2. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu (307320038) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (307320039) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 4. Statinių paviršių dekoravimas (307320042) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 5. Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320011) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 6. Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320043) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 7. Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais (307320010) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 8. Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas (307320045) – 10 kreditų (reikalingas 1, 7 modulis);
 9. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mūrininkas (III lygis)

 • Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa – T32073202;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 40 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Mūrininkas;
 • Programos trukmė: 18 sav./720 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti konstrukcijas ir jas remontuoti, montuoti ir betonuoti konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs mūrininko kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (mūrininko)  (307320005) – 5 kreditai;
 • Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (307320006) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (307320007) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Tinkuotojas (III lygis)

 • Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073216;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 30 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Tinkuotojas;
 • Programos trukmė: 13,5 sav./540 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam tinkuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs tinkuotojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (tinkuotojo) (307320048) – 5 kreditai;
 • Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais (307320010) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas (307320045) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Plytelių klojėjas (III lygis)

 • Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa – T32073215;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 30 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Plytelių klojėjas;
 • Programos trukmė: 13,5 sav./540 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plytelių klojėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs plytelių klojėjo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (plytelių klojėjo) (307320047) – 5 kreditai;
 • Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320011) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320043) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Dažytojas (III lygis)

 • Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073214;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 40 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Dažytojas;
 • Programos trukmė: 18 sav./720 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dažytojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo) (307320046) – 5 kreditai;
 • Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu  (307320038) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (307320039) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Statinių paviršių dekoravimas (307320042) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Betonuotojas (III lygis)

 • Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073217;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Betonuotojas;
 • Programos trukmė: 15,5 sav./630 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam betonuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti klojinius, armuoti, betonuoti konstrukcijas, hidroizoliuoti ir remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs betonuotojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (betonuotojo) (307320050) – 5 kreditai;
 • Klojinių montavimas ir konstrukcijų armavimas (307320051) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Konstrukcijų betonavimas (307320052) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir remontas (307320053) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mūrininkas-betonuotojas (III lygis)

 • Mūrininko-betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073218;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Mūrininkas-betonuotojas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav./1260 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Mūrininko-betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui ir betonuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti ir remontuoti konstrukcijas, montuoti klojinius ir armuoti konstrukcijas, montuoti ir betonuoti konstrukcijas, hidroizoliuoti ir remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs mūrininko ir betonuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (mūrininko-betonuotojo) (307320054) – 10 kreditų;
 • Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (307320006) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Klojinių montavimas ir konstrukcijų armavimas (307320051) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (307320053) – 15 kreditų (reikalingas 1, 3 modulis);
 • Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir remontas (307320056) – 5 kreditai (reikalingas 1, 3, 4 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Fasadų šiltintojas (III lygis)

 • Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073205 ;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Fasadų šiltintojo;
 • Programos trukmė: 15,5 sav./630 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam fasadų šiltintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, šiltinti pastatų fasadus ir pamatus, atlikti pastatų fasadų apdailą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs fasadų šiltintojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo) (307320015) – 5 kreditai;
 • Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas (307320016) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Pastatų fasadų apdaila (307320017) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Neformalaus profesinio mokymo programos

Pastatų renovacijos darbai

 • Pastatų renovacijos darbai – N32073201;
 • Programos programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba renovuoti pastatus;
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Paviršiaus apdailos plytelėmis

 • Paviršiaus apdailos plytelėmis – N32073202;
 • Programos programos apimtis: 15 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba klijuoti plyteles;
 • Programos trukmė: 6,75 sav., 270 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Pastato fasado šiltinimas ir apdaila dekoratyviniu tinku

 • Pastato fasado šiltinimas ir apdaila dekoratyviniu tinku – 223000942;
 • Suteikiama kompetencija – Geba atlikti pastato fasado šiltinimo ir apdailos dekoratyviniu tinku darbus;
 • Programos trukmė: 5 sav., 200 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Vidaus patalpų apdailininkas

 • Vidaus patalpų apdailininkas – 223000945;
 • Suteikiama kompetencija – Geba atlikti vidaus apdailos darbus;
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Dažytojas

 • Dažytojas – 223000947;
 • Suteikiama kompetencija – Geba atlikti dažymo ir tapetavimo darbus;
 • Programos trukmė: 5 sav., 200 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Mokymų organizatorius:
Alvydas Zienius
+370 620 37716
alvydas@pmc.lt

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.

Mokymų organizatorius:
Žydrūnas Petkevičius
+370 686 80479
zydrunas@pmc.lt