SUVIRINIMAS

MOKYMO PROGRAMOS

Formalios mokymo programos

Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis

 • Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis (procesai: 111; 311; 81) mokymo programa – 262071504;
 • Suteikiama kvalifikacija – Metalų suvirintojas bei pjaustytojas elektra ir dujomis;
 • Programos trukmė: 18 sav. / 720 val.;
 • Mokymo programa yra skirta suvirintojų, virinančių elektros lanku rankiniu būdu lydžiuoju glaistytu elektrodu ir acetileno – deguonies liepsna, mokymui. Pagal LST EN ISO 4063 standartą šie suvirinimo procesas yra žymimi simboliais – 111 ir 311. Mokoma pjaustyti metalą degiųjų dujų liepsna, procesas – 81. Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktinio mokymo metu mokoma suvirinti plokštes ir vamzdžius  iš mažaanglių ir mažai legiruotų plienų kampinėmis bei sandūrinėmis siūlėmis įvairiose erdvės padėtyse. Taip pat mokoma metalus pjaustyti degiųjų dujų ir deguonies liepsna, supažindinama su suvirinimo procedūrų aprašais (SPA).

Suvirintojas dujomis (suvirinimo procesas 311)

 • Suvirintojas dujomis (suvirinimo procesas 311) mokymo programa – 261071501;
 • Suteikiama kvalifikacija – Suvirintojas dujomis;
 • Programos trukmė: 11 sav./ 440 val.;
 • Mokymo programa yra skirta suvirintojų, virinančių acetileno – deguonies liepsna, mokymui. Pagal LST EN ISO 4063 standartą šis suvirinimo procesas yra žymimas simboliu – 311. Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktinio mokymo metu mokoma suvirinti vamzdžius sandūrinėmis ir kampinėmis siūlėmis įvairiose erdvės padėtyse, supažindinama su suvirinimo procedūrų aprašais (SPA). Šis suvirinimo būdas naudojamas vamzdynų iš mažaanglio plieno suvirinimui, įrengiant bei remontuojant šildymo sistemas, dujotiekio tinklų įvadus, montuojant dujų apskaitos prietaisus gyvenamuose namuose. Suvirinimas gali būti  vykdomas lauke ir patalpose.

Suvirintojas elektra (suvirinimo procesas - 111)

 • Suvirintojas elektra (suvirinimo procesas – 111) mokymo programa – 261071502;
 • Suteikiama kvalifikacija – Suvirintojas elektra;
 • Programos trukmė: 11,5 sav. / 456 val.;
 • Mokymo programa yra skirta suvirintojų, virinančių elektros lanku rankiniu būdu lydžiuoju glaistytu elektrodu, mokymui. Pagal LST EN ISO 4063 standartą šis suvirinimo procesas yra žymimas simboliu – 111. Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktinio mokymo metu mokoma suvirinti iš mažaanglių ir mažai legiruotų plienų įvairiose erdvės padėtyse: plokštes kampinėmis bei sandūrinėmis siūlėmis, plokštes su vamzdžiais kampinėmis siūlėmis, vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis. Mokymo metu naudojami suvirinimo procedūrų aprašai (SPA).

Suvirintojas elektra. Specializacija - lankinis suvirinimas apsauginių dujų aplinkoje

 • Suvirintojo elektra (specializacija – lankinis suvirinimas apsauginių dujų aplinkoje) mokymo programa – 261071502;
 • Suteikiama kvalifikacija – Suvirintojas elektra. Specializacija-lankinis suvirinimas apsauginių dujų aplinkoje;
 • Programos trukmė: 11,5 sav. / 456 val.;
 • Mokymo programa yra skirta suvirintojų, virinančių elektros lanku apsauginių dujų aplinkoje MIG/MAG (MIG – Metal Inert Gas / MAG – Metal Active Gas) ir TIG (Tungsten Inert Gas) metodais, mokymui.  Pagal LST EN ISO 4063 standartą MIG/MAG suvirinimo procesai yra žymima simboliais: 131; 135; 136; 137; 138.  TIG procesas žymimas simboliais: 141; 142 … Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktinio mokymo metu mokoma suvirinti plokštes ir vamzdžius  iš mažaanglių ir mažai legiruotų plienų kampinėmis siūlėmis įvairiose erdvės padėtyse. Papildomai mokome virinti TIG būdu vamzdžius sandūrinėmis siūlėmis, supažindiname su suvirinimo procedūrų aprašais (SPA).

Neformalios mokymo programos

Suvirinimas elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje

 • Suvirinimo elektra pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje mokymo programa (procesai: 135; 136, 138…) – 223000972;
 • Suteikiama kompetencija – geba suvirinti elektros lanku pusautomačiais (MIG, MAG) apsauginių dujų aplinkoje;
 • Programos trukmė: 7 sav. / 280val.;
 • Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktinio mokymo metu suvirintojai yra mokomi virinti pusautomačiais (MIG, MAG) plokščių kampines ir sandūrines siūles iš mažaanglių ir mažai legiruotų plienų įvairiose erdvės padėtyse, aptarnauti suvirinimo įrenginius, įvertinti suvirinimo siūlių kokybę. Supažindinama su aliuminio suvirinimu.

Pastaba: Kai mokymą pagal šias neformalaus mokymo programas finansuoja Užimtumo tarnyba, yra apmokamas suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo egzaminas pagal LST EN ISO 9606-1 arba LST EN ISO 9606-2 standarto reikalavimus, t.y. suvirintojai, sėkmingai išlaikę praktinį egzaminą, gauna tarptautinius sertifikatus.

Suvirinimas elektra TIG būdu (volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje)

 • Suvirinimo elektra TIG būdu (volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje, procesai: 141,142) mokymo programa – 223001729;
 • Suteikiama kompetencija – geba suvirinti elektros lanku TIG būdu;
 • Programos trukmė: 7 sav. / 280 val.;
 • Programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktinio mokymo metu suvirintojai mokomi virinti plokščių bei vamzdžių kampines ir sandūrines siūles TIG būdu iš mažaanglių ir mažai legiruotų plienų, nerūdijančių plienų, įvairiose erdvės padėtyse. Supažindinama su aliuminio suvirinimu.

Pastaba: Kai mokymą pagal šias neformalaus mokymo programas finansuoja Užimtumo tarnyba, yra apmokamas suvirintojų kvalifikacijos patvirtinimo egzaminas pagal LST EN ISO 9606-1 arba LST EN ISO 9606-2 standarto reikalavimus, t.y. suvirintojai, sėkmingai išlaikę praktinį egzaminą, gauna tarptautinius sertifikatus.

Suvirintojų paruošimas kvalifikacijos tikrinimo egzaminui pagal LST EN ISO 9606-1 standarto reikalavimus

 • Suvirintojų paruošimo kvalifikacijos tikrinimo egzaminui, pagal LST EN ISO 9606-1 standarto reikalavimus, mokymo programa;
 • Programos trukmė: 4 sav. /160 val. arba 2 sav. /80val. Programos trukmę galime keisti atsižvelgiant į suvirintojo pasiruošimo lygį;
 • Tobulinami suvirintojo įgūdžiai pagal vieną arba kelis išvardintus suvirinimo procesus: 111; 141; 135; 136; 311. Suvirintojus egzaminuoja akredituotos suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo įstaigos. Egzaminuojanti įstaiga gali būti parenkama pagal darbdavių pageidavimą.

Mokymų organizatorius:
Romualdas Žukauskas
+370 611 12435
romas@pmc.lt

 

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.