CREFOCERT STABILUS SERTIFIKATAS

2016 m. gruodžio 8 dieną UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos  mokymo centre vyko seminaras tema „Socialinių partnerių bendradarbiavimas – bedarbystės mažinimo veiksnys“. Seminaras tapo puikia tradicija, suteikiančia galimybę Kauno, Tauragės, Marijampolės teritorinių darbo biržos skyrių vadovams, specialistams, atsakingiems už profesinį mokymą, pabendrauti su kolegomis, pasidalinti patirtimi bei pasikeitimais rengiant profesinio mokymo dokumentus.

 

Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Vita Pranaitienė išsamiai papasakojo apie jaunimo garantijų iniciatyvas – ESF finansuojamų projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ įgyvendinimą. Pagal šiuos projektus mūsų mokymo centre mokėsi 54 asmenys.

 

Seminare dalyvavo ir socialiniai partneriai – UAB „Neris“ direktorius, UAB „Peikko Lietuva“ atstovai, VŠĮ Kauno slaugos ligoninės direktoriaus pavaduotoja, kurie pasidžiaugė bendradarbiavimu su Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru. Absolventė Goda Dagilytė, baigusi mūsų mokymo centre Individualių lengvų drabužių siuvėjo – sukirpėjo mokymo programą, pasidalino savo sėkmės istorija ir kelių prekinių ženklų įkūrimu.

 

UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro pavaduotoja dr. Vilma Papievienė aptarė bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų mokymą, pagalbą jiems įsidarbinant, supažindino su paklausiausiomis profesijomis mokymo centre. Tai – slaugytojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, apdailininko profesijos. Taip pat informavo licencijos papildymu nauja formalia mokymo programa „Želdynų prižiūrėtojas.“

 

DAUGIAU NAUJIENŲ

MES SUGRĮŽTAME!

Nuo gegužės 25 d. pradedame vykdyti kontaktinį mokymą mokymo centre. Kviečiame visus registruotis į naujai formuojamas grupes.

Išsamus 2020 m. II ketvirčio mokymų grafikas

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją

Mokymo centro seminaras

Gruodžio 18 d. UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” vyko seminaras „Modulinės profesinio mokymo programos: dabartis, perspektyvos ir įgyvendinimas“.

Išsamus 2020 m. I ketvirčio mokymų grafikas

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją