CREFOCERT STABILUS SERTIFIKATAS

2016 m. gruodžio 8 dieną UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos  mokymo centre vyko seminaras tema „Socialinių partnerių bendradarbiavimas – bedarbystės mažinimo veiksnys“. Seminaras tapo puikia tradicija, suteikiančia galimybę Kauno, Tauragės, Marijampolės teritorinių darbo biržos skyrių vadovams, specialistams, atsakingiems už profesinį mokymą, pabendrauti su kolegomis, pasidalinti patirtimi bei pasikeitimais rengiant profesinio mokymo dokumentus.

 

Kauno teritorinės darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Vita Pranaitienė išsamiai papasakojo apie jaunimo garantijų iniciatyvas – ESF finansuojamų projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ įgyvendinimą. Pagal šiuos projektus mūsų mokymo centre mokėsi 54 asmenys.

 

Seminare dalyvavo ir socialiniai partneriai – UAB „Neris“ direktorius, UAB „Peikko Lietuva“ atstovai, VŠĮ Kauno slaugos ligoninės direktoriaus pavaduotoja, kurie pasidžiaugė bendradarbiavimu su Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru. Absolventė Goda Dagilytė, baigusi mūsų mokymo centre Individualių lengvų drabužių siuvėjo – sukirpėjo mokymo programą, pasidalino savo sėkmės istorija ir kelių prekinių ženklų įkūrimu.

 

UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro pavaduotoja dr. Vilma Papievienė aptarė bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų mokymą, pagalbą jiems įsidarbinant, supažindino su paklausiausiomis profesijomis mokymo centre. Tai – slaugytojo padėjėjo, lankomosios priežiūros darbuotojo, apdailininko profesijos. Taip pat informavo licencijos papildymu nauja formalia mokymo programa „Želdynų prižiūrėtojas.“

 

DAUGIAU NAUJIENŲ

Išsamus 2019 m. IV ketvirčio mokymų grafikas

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją

Modulinės programos

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ gavo licencijas vykdyti mokymą pagal formalaus profesinio mokymo modulines programas.

CrefoCert STABILUS sertifikatas

Mums malonu pranešti, kad mokymo centrui buvo įteiktas įmonės ekonominį stabilumą ir aukštą

Asmens kompetencijų vertinimo sistemos kūrimas

Šiandien UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” dalyvauja