Tarptautinė praktika – tiltas į ateitį

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060225

 

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ pradėjo projekto „Tarptautinė praktika – tiltas į ateitį“ įgyvendinimą.

Projekto koordinatorius

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“

Projekto partneriai

„EPD European Projects Development“ (Portugalija)

„infeba e.V.“ (Vokietija)

Projekto trukmė

2017 10 01 – 2018 09 30

Projekto tikslas

Projekto tikslas – siuvimo ir floristikos programų mokinių profesinių gebėjimų ir įgūdžių pritaikymas realiomis sąlygomis atliekant praktiką užsienyje bei darbuotojų susipažinimas su užsienio švietimo sistemomis ir rekomendacijų parengimas.

Projekto dalyviai:

Projekto metu 6 kiekvienos specialybės mokiniai, iš viso 7 darbuotojai vyks į praktikos/darbo stebėjimo vizitus.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Erasmus+“ mobilumo projektų (KA1) programą

Personalo narių vizitas į Portugaliją

2021-11-21

Laikotarpis: 2021-11-07 – 2021-11-13

Dalyvių skaičius: 4 asmenys

Vizitai:

  1. Mobilumo metu personalo dalyviai vyko į darbo stebėjimo bei pažintinius vizitus. Pirmasis apsilankymas – profesinėje mokykloje „Fundação Escola Profissional de Setúbal“, kuri teikia tiek pirminį, tiek tęstinį mokymą. Čia dalyviai buvo supažinti su jų mokymo organizavimo procesu, specialybėmis.
  2. Vėliau grupė apsilankė privačioje kūrybinių profesijų-dizaino mokykloje „School of Innovation and Creation Technologies“ (ETIC), kurioje mokymas pagrįstas praktika. Ši mokykla turi 90 padalinių įvairiose pasaulio šalyse. Viena iš pagrindinių mokymų sričių – mada ir mados dizaineriai. Dalyviams teko susipažinti su šios mokyklos įvairiapusiškumu siuvimo dizaino, idėjų generavime.
  3. Dar vienas apsilankymas vyko tekstilės, drabužių ir vilnos gaminių pramonės profesinio mokymo centre MODATEX (Centro de formação profissional da indústria têxtil, vestuário, confeção e lanifícios), kuris taip pat teikia pirminį ir tęstinį mokymą siuvimo specialybėms. Ši mokykla užsiima ne tik praktiniu idėjų įgyvendinimu, tačiau gamyba ir pardavimu. Mokykla stipri savo pramoniniais įrenginiai, klasių gausa pagal paskirtį, technikos naujumu, viso ko automatizavimu. Siuvimo specialybių mokymo organiztoriams ir mokytojams tokia patirtis, darbo stebėjimas buvo neįkainojama patirtis.
  4. Paskutinio vizito metu dalyviai apsilankė pirminį mokymą teikiančioje profesinėje mokykloje „Escola Profissional Magestil“. Mokykla ypatingą dėmesį skiria gaminių kūrimui iš kamštinės medžiagos, kilusios iš Portugalijos. Studijų programoms įgyvendinti naudojama daug kompiuterinių programų. Dalyviams teko susipažinti su baigiamųjų studentų darbų pristatymais, medžiaga, kas davė daug potencialo ir idėjų tokių metodų įgyvendinimui Lietuvoje.

Rezultatai: Mobilumo dalyviai pagerino organizacinius įgūdžius: sužinojo apie Portugalijos profesinio mokymo siuvimo/dizaino bei kitų programų teorinį ir praktinį įgyvendinimą, sistemą, priemones, įrenginius, medžiagas, technologijas, metodus, kurias galės pritaikyti organizuojant mokymo procesą, darbą klasėse Lietuvoje, pasidalinti su kolegomis. Taip pat patobulino komunikacinius, kalbinius įgūdžius tarptautinėje aplinkoje.

Mobilumo dalyvių atranka

2019-10-07

Šiuo metu vykdoma siuvimo mokinių ir personalo narių atranka. Personalo nariai pildys anketas, o mokiniai – elektronines ir popierines atrankos anketas bei testus. Vėliau anketų rezultatai bus aptarti su mokymo organizatorėmis ir personalo nariais, aptarsime aktyvumą, rezultatus, motyvaciją pamokų metu, atsižvelgsime į užsienio kalbų (anglų) žinias. Taip bus atrinktos 6 mokinės ir 4 personalo nariai.

Atranka vyks: nuo spalio 7 d. iki lapkričio 18 d.

Norinčius dalyvauti atrankoje, prašome kreiptis el. paštu: edita@pmc.lt arba Facebook žinute @kpdrmc.