9 Prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonė Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“

Kompetencijų vaučeris

Kviečiame dalyvauti „Kompetencijų vaučeris“ projekte ir norimą profesiją įgyti UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“.

Projekto finansavimas:

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-IVG-T-813 „Kompetencijų vaučeris“. Vienam projekto vykdytojui per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo datos didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4500 Eur.

Projekto trukmė:

2014-2020 m.

Projekto tikslas:

Sudaryti įmonių dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.

Finansuojama veikla:

Mokymai įmonėms, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams.

Galimi pareiškėjai ir finansavimas:

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės ar savivaldybės įmonės.

Mokymo programos:

UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru siūlo šias mokymų programas ir kviečia registruotis. Specialybių sąrašą rasite čia

 

Ką reikia daryti?

  • 1. Jums reikia užpildyti paraišką;
  • 2. Paraišką pateikti priemonę įgyvendinančiai institucijai – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA);
  • 3. Kreiptis į mūsų mokymo centrą ir pasirašyti mokymų sutartį.

Kandidatų pateikiami dokumentai 

Tikimės malonaus bendradarbiavimo. Daugiau informacijos žemiau nurodytais kontaktais.

 

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“
Projektų koordinatorė Danguolė Bacevičiūtė
el.p. danguole@pmc.lt 
tel. +37068261946