ECVET - suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas

ECVET – suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas
Nr. 2016-1-LT01-KA102-022901

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ yra viena iš partnerių, įgyvendinant projektą „ECVET – suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas“

Projekto koordinatorius
Tęstinio mokymo centrų asociacija

Projekto partneriai

 • VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
 • VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
 • Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
 • VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras
 • UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras
 • UAB „Yvas“
 • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
 • UAB „Prizmė“

Projekto trukmė
2016 06 – 2017 12

Projekto tikslas
Pagilinti supratimą ir susitarimus, kaip ECVET principai ir įrankiai gali būti diegiami praktikoje ir vieningai naudojami visoje tęstinio mokymo sistemoje, siekiant profesinio mokymo kokybės gerinimo, profesinio mokymo priartinimo prie asmens poreikių ir mokymosi visą gyvenimą tikslų.

Projekto veiklos
Projekto vykdymo laikotarpiu numatytas Tęstinio profesinio mokymo centrų darbuotojų mokymas penkiose partnerinėse institucijose keturiose šalyse Estijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Italijoje:

 • Luua Metsanduskool (Estija)
 • ESMOVIA (Sistema Practises s.l.) (Ispanija)
 • OMNIA (Suomija)
 • JUMP – GIOVENTU’ IN RISALTO (Italija)
 • Fundacion Equipo Humano (Ispanija)

Projekto uždaviniai:

 • Gilinti asociacijos TEMCA narių supratimą apie ECVET sistemą ir jos panaudojimą tęstiniame profesiniame mokyme;
 • Ugdyti specialistų gebėjimus, taikyti ECVET praktikoje (organizuojant besimokančių mobilumą, nustatant tinkamus mokymosi rezultatus, įgyvendinant ir adaptuojant profesinio mokymo programas, kurios yra tinkamos šiems poreikiams tenkinti);
 • Ugdyti pedagoginio personalo gebėjimus, adaptuoti profesinio mokymo programas ir mokymosi metodus, organizuojant įgytų kompetencijų vertinimą ir vertinimo rezultatų pripažinimą;
 • Kurti partnerystę ECVET tęstiniame profesiniame mokyme su užsienio šalimis, turinčiomis patirties ECVET taikyme ir plėtoti organizuojant besimokančiųjų tęstiniame profesiniame mokyme mobilumo veiklas.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Erasmus+“ mobilumo projektų (KA1) programą