„Energijos taupymas renovuojant pastatus ir įrengiant ventiliaciją be ortakių”

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai vykdyti  „Energijos taupymas renovuojant pastatus ir įrengiant ventiliaciją be ortakių“ buvo sėkminga. Ši programa mokymo centre yra nauja, todėl kviečiame mokytis asmenis, norinčius įgyti kompetencijų statybos srityje – ventiliacijos be ortakių įrengimui.

Programos laikotarpis
2017-10-23 – 2017-11-29

Programos tikslas
Suteikti naujų kompetencijų statybinio profilio darbininkams stiprinant žmogiškuosius išteklius, diegiant pažangias technologijas ir inovacijas.

Programos uždaviniai
Siekiant tikslo, bus įvykdyti tokie uždaviniai:

  • 1.Parengti statybinio profilio darbininkai su naujomis kompetencijomis.
  • 2. Suteiktos žinios nustatyti ir pašalinti renovacijos defektus bei įrengti ventiliaciją be ortakių.

Programos eiga

  • 2017-10-23 UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ pradėjo programos „Energijos taupymas renovuojant pastatus ir įrengiant ventiliaciją be ortakių“ mokymus.
  • 2017-10-31 Besimokantieji sėkmingai pabaigė programos teorijos kursą
  • 2017-11-02 Besimokantieji pradėjo mokytis praktiškai įgyvendinti vetiliacijos be ortakių sistemų įrengimą
  • 2017-11-28 Besimokantieji atliko ir pristatė jiems paskirtą praktikos darbą
  • 2017-11-29 Besimokantieji laikė egzaminą, gavo įvertinimus ir kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” sėkmingai įgyvendino neformalios mokymo programos „Energijos taupymas renovuojant pastatus ir įrengiant ventiliaciją be ortakių” mokymus.