2021-03-10

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ suteikta „Erasmus“ akreditacija.

„Erasmus“ akreditacija patvirtinama, kad  gebame organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą ir esame parengę kokybiškos mobilumo veiklos įgyvendinimo planą, kuris yra platesnio masto organizacijos plėtros pastangų dalis.

„Erasmus“ akreditacija suteikia galimybę paprasčiau pasinaudoti 1 pagrindinio veiksmo finansavimo galimybėmis 2021–2027 m. laikotarpiu: intensyvviau organizuoti besimokančiųjų ir darbuotojų mobilumus užsienio šalyse, užtikrinti jų tobulėjimą, įtrauktį, kokybiškesnį pasirengimą darbo rinkai.