ES ekologiškų statybų plėtojimo patirties PE rėmimas tobulinant profesinio mokymo specialistų kvalifikaciją

ES EKOLOGIŠKŲ STATYBŲ PLĖTOJIMO PATIRTIES PE RĖMIMAS TOBULINANT PROFESINIO MOKYMO 

 SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJĄ 

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0709

 

Projekto koordinatorius

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras

 

Projekto partneriai

·           Kauno Petrašiūnų profesinio rengimo centras;

·           VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras;

·           Alytaus profesinio rengimo centras;

·           VšĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centras;

·           VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras;

·           Lietuvos statybininkų asociacija.

 

Projekto trukmė

2012 09-2014 06

 

Projekto tikslas

Susipažinti su gerąja, draugiškų aplinkai technologijų naudojimo statybų sektoriuje praktika Europos mastu, įsisavinant šių technologijų naudojimo specifikas, išryškinti naudą aplinkai ir žmonėms pasitelkiant ekologiją statybų vystęsi, perkelti projekto metu įgytas žinias irįgūdžius į profesinį statybos sektoriaus specialistų ruošimą.

 

Projekto susitikimai:

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įvykdyti 5 vizitai į šias Europos šalis:

  • Vokietiją: 2012.11.10- 2012.11.18, priimančioji organizacija – WBS TRAINING AG.
  • Belgiją: 2013.03.16-2013.03.23, priimančioji organizacija – Le Forem.
  • Olandiją: 2013.09.16- 2013.09.20, priimančioji organizacija – Pro Work Foundation.
  • Maltą: 2013.09.29-2013.10.06, priimančioji organizacija – Future Focus Ltd.
  • Jungtinę Karalystę: 2014.03.02-2014.03.09, priimančioji organizacija- Europa Training (UK) Ltd.

 

Projekto rezultatai:

1.      Projekto dalyviai parengė rekomendacijų sąrašus – kokia yra Europos šalių praktika tvarių (ekologiškų) statybų sektoriuje ir kaip šią patirtį galima būtų perkelti į Lietuvos profesinio mokymo programas ir (arba) pritaikyti mokymo aplinkoje rengiant statybos sektoriaus specialistus.

2.      Įgyvendinant projektą užmegzti kontaktai su užsienio organizacijomis, kurių patirtis bei bendradarbiavimas bus naudingas ateityje.

3.      Projekto metu dalyviai įgijo naudingos patirties statybų sektoriuje, kuri bus pritaikoma ruošiant kvalifikuotus specialistus profesinio rengimo įstaigose.

4.      Projekto dalyviai gavo Europass Mobilumo dokumentus, kurie liudija apie projekto metu įgytą tarptautinę patirtį bei įgūdžius.

 

Projektas vykdytas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programą

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis