Informacinių technologijų plėtra profesiniame mokyme

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA PROFESINIAME MOKYME

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0110

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” buvo viena 

iš partnerių, įgyvendinusių projektą „Informacinių technologijų plėtra profesiniame mokyme“.

 

Projekto koordinatorius

VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras”.

 

Projekto partneriai

·         UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras”;

·         Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

·         UAB „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras”;

·         UAB „Alytaus darbo rinkos mokymo centras”;

·         UAB „ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras”;

·         UAB „ Utenos darbo rinkos mokymo centras”;

·         UAB „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras”;

·         UAB „DLC sprendimai”.

 

Projekto trukmė

2008-06–2009-11

 

Projekto tikslai

·         Išanalizavus ES šalių patirtį, sukurti aprašą apie informacinių technologijų galimybių taikymą profesiniame mokyme (profesinio mokymo organizavimo procesuose) suaugusiųjų mokymo centruose;

·         Susipažinti, kaip diegiamos naujos technologijos į profesinį mokymą ES valstybėse.

·         Susipažinti, kokie nauji darbo organizavimo principai (profesinio mokymo srityje) yra taikomi, naudojant informacines technologijas.

 

Projekto dalyviai

Profesinio mokymo specialistai; profesinio mokymo organizavimo specialistai; specialistai, kurių veikla susijusi su informacinių technologijų diegimu į mokymo procesą (dirbantys mokymo centruose, valstybės institucijose ir privačiose įmonėse). Iš viso į mainų vizitus išvyko 35 žmonės.

 

Projekto rezultatai

·         Parengtas aprašas apie IT galimybių taikymą profesiniame mokyme (profesinio mokymo organizavimo procesuose) suaugusiųjų mokymo centruose.

·         Aukštesnė mainų vizitų dalyvių kvalifikacija, kuri įvertinta ir pripažinta (mainų vizitų dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus; pažymėjimus, patvirtinančius dalyvių įgytus įgūdžius vizito metu konkrečioje šalyje; neformalius kvalifikacinius pažymėjimus, patvirtinančius užsienio kalbos tobulinimą (anglų arba vokiečių); neformalius kvalifikacinius pažymėjimus, patvirtinančius jų žinias apie 5 ES valstybes (Portugaliją, Norvegiją, Jungtinę Karalystę, Švediją ir Vokietiją).

·         Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai bus toliau plėtojami rengiant tarptautinius ir nacionalinius projektus.

 

Projektas vykdytas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programą

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis