ISTORIJA

1958-1967 m. I-asis dešimtmetis

Mokymo centro istorija prasidėjo 1958 m. kuomet jis buvo vadinamas Kauno Mokymo punktu. Pats punktas, teigiama, pradėjo veikti spalio mėn. S. Nėries g. 37 su 3 darbuotojais. 1959 m. sausio mėn. Mokymo punkte buvo surengti pirmieji – skardininkų kvalifikacijos kėlimo kursai. Mokymo punktas sparčiai plėtėsi, todėl kasmet, padedant 11 dėstytojų-gamybininkų, čia buvo galima įgyti vis daugiau specialybių. Per metus kursus baigdavo apie 40 dalyvių grupių, daugiausia jų mokėsi suvirintojo, elektromonterio, brigadininko, bokštinių kranų mašinisto specialybių. Mokymo punktas persikelia Puškino g. 30 , vėliau – į Mickevičiaus g. 8.

 

1968-1977 m. II-asis dešimtmetis

Kauno Mokymo punktas reorganizuojamas į Kauno Mokymo Kursų Kombinatą. Šis laikotarpis – tai socialistinio lenktyniavimo, atvirų pamokų pradžia, pirmieji seminarai dėstytojams, mokomosios praktikos, kvalifikaciniai bandymai objekte, pirmieji praktikos egzaminai, pedagoginiai skaitymai, gamybinės ekskursijos į statybinių gaminių bei konstrukcijų gamyklas. 1974 m. Kombinatas persikelia į šiandienines patalpas R. Kalantos g. 19), kur įkurti nauji kabinetai bei klasės.

 

1978-1987 m. III-asis dešimtmetis

Atsiranda galimybė įgyti profesiją arba pakelti kvalifikaciją individualiai. Keičiasi ir tobulėja patalpos, suorganizuota daug posėdžių seminarų, susitikimų su organizacijų vadovais, pagaminta daug vizualinės medžiagos, dėstytojai kelia kvalifikaciją užsienio šalyse Smolenske, Kaliningrade, Maskvoje. Kombinatą aplanko Vienamo Socialistinės Respublikos statybos darbuotojų delegacija, svečiai iš Laoso Demokratinės Respublikos. Pagrindinė metodinio darbo kryptis tampa vaizdinės mokymo priemonės.

 

1988-1997 m. IV-asis dešimtmetis

Šiuo laikotarpiu net 3 kartus pasikeičiamas pavadinimas. Kombinatas tampa LTSR „Statybos Ministerijos Mokymo Centro Kauno Mokymo Kursų Kombinatu“, vėliau “Valstybiniu akciniu Petrašiūnų Profesinio mokymo centru” ir 1996 m. įgija pavadinimą, kuris iki šios dienos nesikeitė UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“. Mokymo centras pradeda dirbti savo lėšomis, gautomis apmokant darbininkus. Jie pradedami ruošti ne tik Statybos Ministerijos padalinių, bet ir išorinėms organizacijoms. Vykdoma patalpų plėtra – kyla naujas pastatas – įrengiamos praktinio mokymo dirbtuvės.

 

1998-2018 m. V ir VI-asis dešimtmetis

Mokymo centras turtėja mokymo programomis, tobulėja, plečiasi. Pradedami vykdyti Europos Sąjungos projektai, dėl kurių vyksta dideli pasikeitimai. Dėstytojai vyksta kelti kompetencijų, įgyti patirties, pasikeisti žiniomis į įvairias užsienio šalis mobilumų metu. 2013 m. ilgametį mokymo centro direktorių L. Vosylių po 49-erių metų darbo pakeičia Viačislavas Novikovas, kuris mokymo centrui vadovauja ir šiandien. Pastaraisiais metais jo iniciatyva atliekami fasado atnaujinimo darbai, teritorijos plėtra, įrengiant autokrautuvų praktinę ir automobilių parkavimo aikštelė.