ISTORIJA

Pirmasis dešimtmetis, 1958–1967 m.

Mokymo centro istorija prasidėjo 1958 m., kai jis buvo vadinamas Kauno Mokymo punktu. Teigiama, kad punktas pradėjo veikti spalio mėn. S. Nėries g. 37 su 3 darbuotojais. 1959 m. sausio mėn. Mokymo punkte buvo surengti pirmieji – skardininkų kvalifikacijos kėlimo kursai. Mokymo punktas sparčiai plėtėsi, todėl kasmet, padedant 11 dėstytojų-gamybininkų, čia buvo galima įgyti vis daugiau specialybių. Per metus kursus baigdavo apie 40 dalyvių grupių, daugiausia jų mokėsi suvirintojo, elektromonterio, brigadininko, bokštinių kranų mašinisto specialybių. Mokymo punktas persikėlė į Puškino g. 30, vėliau – į Mickevičiaus g. 8.

Antrasis dešimtmetis, 1968–1977 m.

Kauno Mokymo punktas reorganizuojamas į Kauno Mokymo Kursų Kombinatą. Šis laikotarpis – tai socialistinio lenktyniavimo, atvirų pamokų pradžia, pirmieji seminarai dėstytojams, mokomosios praktikos, kvalifikaciniai bandymai objekte, pirmieji praktikos egzaminai, pedagoginiai skaitymai, gamybinės ekskursijos į statybinių gaminių bei konstrukcijų gamyklas. 1974 m. Kombinatas persikelia į šiandienines patalpas R. Kalantos g. 19, kur bubo įkurti nauji kabinetai bei klasės.

Trečiasis dešimtmetis, 1978–1987 m.

Atsiranda galimybė įgyti profesiją arba pakelti kvalifikaciją individualiai. Keičiasi ir gerėja patalpos, rengiama daug posėdžių, seminarų, susitikimų su organizacijų vadovais, gaminama daug vizualinės medžiagos, dėstytojai kelia kvalifikaciją Smolenske, Kaliningrade, Maskvoje. Kombinatą aplanko Vietnamo Socialistinės Respublikos statybos darbuotojų delegacija, svečiai iš Laoso Demokratinės Respublikos. Pagrindine metodinio darbo kryptimi tampa vaizdinės mokymo priemonės.

Ketvirtasis dešimtmetis, 1988–1997 m.

Šiuo laikotarpiu net 3 kartus keičiamas pavadinimas. Kombinatas tampa LTSR „Statybos Ministerijos Mokymo Centro Kauno Mokymo Kursų Kombinatu“, vėliau „Valstybiniu akciniu Petrašiūnų Profesinio mokymo centru“ ir 1996 m. pervadinamas į UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centrą“. Mokymo centras pradeda dirbti savo lėšomis, gautomis apmokant darbininkus. Jie ruošiami ne tik Statybos Ministerijos padaliniams, bet ir išorinėms organizacijoms. Plečiamos patalpos – iškilo naujas pastatas, įrengtos praktinio mokymo dirbtuvės.

Penktasis ir šeštasis dešimtmečiai, 1998–2018 m.

Mokymo centras turtėja mokymo programomis, tobulėja, plečiasi. Pradedami vykdyti Europos Sąjungos projektai, dėl kurių vyksta dideli pasikeitimai. Dėstytojai vyksta kelti kompetencijų, įgyti patirties, pasikeisti žiniomis į įvairias užsienio šalis. 2013 m. mokymo centro direktorių L. Vosylių po 49-erių metų darbo pakeičia Viačislavas Novikovas. Jo iniciatyva atliekami fasado atnaujinimo darbai, teritorijos plėtra įrengiant autokrautuvų praktinę ir automobilių parkavimo aikšteles.