Kokybės vadybos sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS ES SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE 

Nr. T/04/EX/1/0813

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos 

mokymo centras” buvo viena iš partnerių, įgyvendinusių projektą „Kokybės vadybos sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“ (angl. ‘Quality management systems at EU vocational training institutions’). Nr. T/04/EX/1/0813.

 

Projekto koordinatorius

UAB „Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras”

 

Projekto partneriai

•           UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras”

•           UAB „Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras”

•           UAB „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras”

•           UAB „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras”

•           UAB „Panevėžio darbo rinkos mokymo centras”

•           UAB „Panevėžio Šermukšnių darbo rinkos mokymo centras”

•           UAB „Alytaus darbo rinkos mokymo centras”

•           Berufliche Fortbildungszentren der Bayreischen Wirtschaft (bfz)

•           EUC Sjælland

•           Internationaler Bund

 

Projekto trukmė

2004-06-2005-06

 

Projekto vykdymo vieta

•           UAB „Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras”, Lietuva

•           Berufliche Fortbildungszentren der Bayreischen Wirtschaft (bfz), Vokietija

•           EUC Sjælland, Danija

•           Internationaler Bund, Vokietija

 

Projekto tikslai

•           Pagrindinis projekto tikslas – susipažinti su ES profesinio rengimo institucijose veikiančiomis kokybės vadybos sistemomis ir išsiaiškinti, kokia kokybės vadybos sistema būtų tinkamiausia Lietuvos darbo rinkos mokymo centrams.

•           Įvertinti kokybės vadybos sistemų privalumus, teikiamą naudą ir atsižvelgiant į Lietuvos darbo rinkos mokymo specifiką, perimti veiksmingiausius kokybės vadybos metodus bei gerąją praktiką diegiant tokias sistemas profesinio rengimo įmonėse.

•           Užmegzti ryšius su ES šalių profesinio rengimo įstaigomis, pasikeisti su jomis patirtimi ir padėti pagrindus toliau bendradarbiauti.

•           Panaudoti gautą informaciją renkantis ir diegiant kokybės vadybos sistemą.

•           Pasiekti sinergijos poveikį, gaunamą bendradarbiaujant įvairių regionų Lietuvos darbo rinkos mokymo centrams

 

Tikslinės grupės

Mokymo centrų vadovaujantis ir administracijos personalas, tiesiogiai susijęs su įstaigos valdymu, jos strategijos kūrimu ir įgyvendinimu.

 

Projekto dalyviai

Mokymo centrų vadovaujantis ir administracijos personalas, tiesiogiai susijęs su įstaigos valdymu, jos strategijos kūrimu ir įgyvendinimu. Vizito metu ir grįžę sprendė, kokia kokybės valdymo sistema būtų tinkamiausia Lietuvos darbo rinkos mokymo centrams, kokius trūkumus būtina pašalinti ir ką reikėtų tobulinti centrų veikloje norint diegti kokybės sistemas. Šis mobilumo projektas buvo rengiamas kaip pagrindas bandomajam projektui, kurio metu būtų pasirinkta ir pradėta diegti kokybės vadybos sistema darbo rinkos mokymo centre(-uose).

 

Projekto susitikimai:

•         liepos 25–rugpjūčio 1 d. Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) (Vokietija). Supažindinimas su ISO 9001 kokybės sistema;

•         rugpjūčio 15–22 d. EUC Sjælland (Danija). Supažindinimas su TQM kokybės sistema;

•         rugsėjo 5–12 d. ŠDRMC Internationaler Bund (Vokietija). Susipažindinimas su EFQM kokybės sistema.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis