Kokybiška praktika, galimybės ir gerosios patirties perėmimas Italijoje

Kokybiška praktika, galimybės ir gerosios patirties perėmimas    Italijoje

Nr. 2017-1-LT01-KA102-035038

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo  centras“ pradėjo projekto „Kokybiška praktika, galimybės ir gerosios patirties perėmimas Italijoje“ įgyvendinimą.

Projekto koordinatorius

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“

Projekto partneriai

Euroform RFS (Italija)

Projekto trukmė

2017 11 01 – 2018 10 31

Projekto tikslas

Projekto tikslas – tarptautinės darbo praktikos metu patobulinti slaugos specialybių mokinių ir mokytojų/mokymų organizavimo specialistų profesines žinias bei darbinius įgūdžius. Taip pat atnaujinti lankomosios priežiūros darbuotojo, slaugytojo padėjėjo ir socialinės globos namuose mokymo programas.

Projekto dalyviai:

Projekto metu 6 mokiniai vyks atlikti praktikos Euroform RFS organizacijos parinktuose Cottolengo globos namuose. Tai yra socialinės globos namuose darbuotojų, slaugytojo padėjėjo ir lankomosios priežiūros darbuotojų mokymo programų mokiniai. 6 profesijos mokytojų ir personalo narių vizitas į Italiją, siekiant įgyti patirties, pasisemti žinių, o jas pritaikant atnaujinti socialinės globos namuose, slaugytojo padėjėjo ir lankomosios priežiūros darbuotojų mokymo programas.

Projekto veiklos

Projekto metu numatytas 1 mobilumas į Italiją. Mokinai vyks atlikti dviejų savaičių praktikos į Turine įsikūrusios organizacijos Euroform RFS numatytus Cottolengo slaugos namus. Centro personalas vyks atlikti vienos savaitės trukmės stebėjimo vizitų į Turiną. Personalo nariai vyks stebėti mokinių darbo Cottolengo globos namuose, taip pat aplankys organizacijas, susijusias su sveikatos priežiūra bei darbu globos namuose, profesinio mokymo įstaigas.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Erasmus+“ mobilumo projektų (KA1) programą

Mobilumo dalyvių atranka

Mokiniai ir personalo nariai buvo atrinkti vykdant atranką. Personalo nariai pildė anketas, o mokiniai – elektronines ir popierines atrankos anketas bei testus. Vėliau anketų rezultatai buvo aptarti su mokymo organizatorėmis ir personalo nariais, diskutuota apie aktyvumą, rezultatus, motyvaciją pamokų metu, atsižvelgta į užsienio kalbų (anglų/italų) žinias. Taip atrinktos 6 mokinės ir 6 personalo nariai.

Mokinių anketa 
Personalo anketa