KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSAI

PMC vykdo pakartotinį mokymą ir atestavimą:

  • darbuotojų, atestuotų pagal potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų,
  • darbo su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų,
  • darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius,
  • pagal įmonėse darbdavio nustatyta pakartotinio atestavimo periodiškumą.

Darbo su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų, priežiūros meistrų ir darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius pakartotinas atestavimas vykdomas:

  • kai įmonės vadovas ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius nustato kad darbuotojas, vykdydamas pareigas, pažeidžia, nevykdo ar nežino darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų,
  • prieš pradedant naudoti įmonėje naujus ar modernizuotus potencialiai pavojingus įrenginius, su kuriais nėra dirbę ir kuriems nustatyta privaloma įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra.