AUTOKRAUTUVAI IR KRANAI

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Tiltinio tipo krano operatorius (III lygis)

 • Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T32104104;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 20 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Tiltinio tipo krano operatorius;
 • Programos trukmė: 9 sav. 360 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos paskirtis. Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam tiltinio tipo krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti tiltinio tipo kraną.
 • Būsimo darbo specifika. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, galės dirbti tiltinio tipo krano operatoriumi pramonės įmonėse, sandėlių ūkiuose, ten, kur naudojami tiltinio tipo kranai.
 • Mokymas vykdomas pagal poreikius.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Darbų organizavimas krano darbo zonoje (310410008) – 5 kreditai;
 2. Tiltinio tipo krano eksploatavimas (310410016) – 10 kreditų;
 3. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pasirenkamieji moduliai:

 1. Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas (310410004) – 4 kreditai.

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Bokštinio krano operatorius (III lygis)

 • Bokštinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T32104102;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 20 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Bokštinio krano operatorius;
 • Programos trukmė: 9 sav. 360 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos paskirtis. Bokštinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam bokštinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuotų bokštinį kraną.
 • Būsimo darbo specifika. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, galės dirbti bokštiniu kranu statybos objektuose, sandėlių ūkiuose.
 • Mokymas vykdomas pagal poreikius.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Darbų organizavimas krano darbo zonoje (310410008) – 5 kreditai;
 2. Bokštinio krano eksploatavimas (310410010) – 10 kreditų;
 3. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatorius (III lygis)

 • Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa– T32104108;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 20 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Savaeigio strėlinio krano operatorius;
 • Programos trukmė: 9 sav. 360 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos paskirtis. Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti krovimo kraną (hidromanipuliatorių).
 • Būsimo darbo specifika. Darbas reikalauja fizinės ištvermės, atidumo, susikaupimo. Savaeigio strėlinio krano operatoriaus darbo priemonė yra krovimo kranas (hidromanipuliatorius).
 • Mokymas vykdomas pagal poreikius.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Darbų organizavimas krano darbo zonoje (310410008) – 5 kreditai;
 2. Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) eksploatavimas (310410011) – 10 kreditų (C1 arba C kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas arba TR1 traktorininko kategorijos pažymėjimas);
 3. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Automobilinio strėlinio krano operatorius (III lygis)

 • Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T32104106;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 20 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Savaeigio strėlinio krano operatorius;
 • Programos trukmė: 9 sav. 360 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos paskirtis. Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam savaeigio strėlinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti automobilinį strėlinį kraną.
 • Būsimo darbo specifika. Darbas reikalauja fizinės ištvermės, atidumo, susikaupimo. Automobilinio strėlinio krano operatorius darbo priemonės yra automobilinis savaeigis strėlinis kranas.
 • Mokymas vykdomas pagal poreikius.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Darbų organizavimas krano darbo zonoje (310410008) – 5 kreditai;
 2. Automobilinio strėlinio krano eksploatavimas (310410009) – 10 kreditų (C arba C1 kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas);
 3. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pasirenkamieji moduliai:

 1. Krovinių kabinėjimas (310410005) – 3 kreditai.

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Ožinio krano operatoriaus (III lygis)

 • Ožinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T32104105;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 20 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – ožinio krano operatoriaus;
 • Programos trukmė: 9 sav. 360 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos paskirtis.Ožinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam ožinio krano operatoriui parengti, kuris gebėtų organizuoti darbus krano darbo zonoje ir eksploatuoti ožinį kraną.
 • Būsimo darbo specifika. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, galės dirbti ožinio krano operatoriumi pramonės įmonėse, sandėlių ūkiuose, statybos objektuose, kur naudojami ožiniai kranai.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Darbų organizavimas krano darbo zonoje (310410008) – 5 kreditai;
 2. Ožinio krano eksploatavimas (310410012) – 10 kreditų;
 3. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Mokymo programa

Formalaus profesinio mokymo modulinių programų pasirenkamieji moduliai

Elektrinių krautuvų eksploatavimas (III lygis)

 • Elektrinių krautuvų eksploatavimas (modulis) – 310410007;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 5 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija: Geba valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais
 • Programos trukmė: 2,25 sav. 90 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Būsimo darbo specifika. Valdyti elektrinius krautuvus su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais; Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius elektriniais krautuvais.

Autokrautuvo eksploatavimas (III lygis)

 • Autokrautuvo eksploatavimas (modulis) – 310410006;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 5 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija: Geba valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais
 • Programos trukmė: 2,25 sav. 90 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Būtina turėti: B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimas
 • Būsimo darbo specifika. Valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais; Saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius autokrautuvu.

Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas (III lygis)

 • Nuo žemės valdomo tiltinio krano eksploatavimas (modulis) – 310410004;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 4 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija: Geba valdyti nuo žemės valdomą tiltinį kraną
 • Programos trukmė: 1,8 sav. 72 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Būsimo darbo specifika. Valdyti nuo žemės valdomą tiltinį kraną; Pakrauti ir iškrauti krovinius nuo žemės valdomu tiltiniu kranu.
 • Mokymas vykdomas pagal poreikius.

Krovinių kabinėjimas (III lygis)

 • Krovinių kabinėjimas (modulis) – 310410005;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 3 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija: Geba vykdyti krovos darbus
 • Programos trukmė: 1,35 sav. 54 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Būsimo darbo specifika. Įvertinti kranų saugumą; Parinkti ir įvertinti krovinio kabinimo įtaisus; Vykdyti krovos darbus.
 • Mokymas vykdomas pagal poreikius.

Aktualu gauti finansavimą?

Mokymo organizatoriai:

Licencijuoti kranisto kursai: tiltinio, bokštinio, krovimo ir kitų tipų kranų operatoriaus mokymai, taip pat krautuvo vairuotojo kursai, autokrautuvo eksploatavimo kursai – profesionalūs mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotą specialistą savarankiškam darbui arba dirbti vadovaujantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymais. Kranisto kursai profesinio rengimo centre Kaune suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją.

Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC pažymėjimas.

Registruokitės ir mes su Jumis susisieksime artimiausiu metu! Užpildykite savo kontaktinius duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų klausimus apie PMC mokymo programas ir kursus. Suteiksime visą reikiamą informaciją apie mokymų organizavimą, praktinį mokymą, kainas, įsidarbinimo galimybes ir kt.

  Kuri mokymo programa Jus domina? Galite pažymėti daugiau nei vieną programą.