CNC FREZUOTOJO KURSAI

WEB_CNC frezavimas

CNC frezuotojas

 • Nuo balandžio 15 d.!
 • Aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijų ir kompetencijų programa (neformalusis suaugusiųjų švietimas)
 • Mokymus tiek dirbantiems, tiek bedarbiams gali finansuoti (100 proc.) Užimtumo tarnyba – daugiau informacijos.
 • Valstybinis kodas – 223003003
 • Būtinas vidurinis išsilavinimas ir įgyta kvalifikacija
 • Trukmė – 220 val. (41 d./9 sav.): teorija – 60 val. (nuotoliu) ir praktika – 160 val. (Šiltnamių g. 9, Noreikiškės, Kauno r.)
 • Atvykstant reikia turėti:
  1. Užimtumo tarnybos profesinio mokymo kuponą
  2. Sveikatos pažymą
  3. Vidurinio išsilavinimo pažymėjimą
  4. Įgytą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą
 • Programos temos:
  • Frezavimo proceso pagrindai
  • Technologinės programinio valdymo staklių galimybės
  • Metalo pjovimo įrankių pagrindai
  • Apdirbamos ir įrankinės medžiagos, jų panaudojimo sritys
  • Metalo pjovimo įrankiai
  • Darbo ir surinkimo brėžiniai
  • Programinio valdymo įrenginiai ir jų sandara
  • Ruošinių tvirtinimas
  • Staklių programavimo pagrindai
  • Staklių interaktyvusis valdymas
  • Staklių programavimas CAM programa
  • Techniniai matavimai
  • Darbo našumo didinimas ir jo užtikrinimas pjovimo procese
  • Darbo apsauga ir asmeninė higiena

Aktualu gauti finansavimą?

Licencijuoti CNC frezuotojo (metalo apdirbėjo) kursai yra profesionalūs mokymai Kaune. CNC frezuotojo kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją.

Sėkmingai baigus aukštos pridėtinės vertės programą suteikiamas valstybės pripažintas diplomas ar pažymėjimas, galiojantis Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių.