FLORISTIKOS KURSAI

Floristika

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Floristas (IV lygis)

 • Floristo modulinė profesinio mokymo programa – T43021402;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Floristas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav. / 1260 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos paskirtis. Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams.
 • Būsimo darbo specifika. Baigęs modulinę programą floristas gebės organizuoti darbų paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai / kolektyviai dirbti, laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti (3021405) – 5 kreditai;
 2. Augalų komponavimo technologijos (3021406) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 3. Floristinių kompozicijų stiliai (3021407) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 4. Šventinė floristika (4021415) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 5. Proginė floristika (4021430) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 6. Interjero ir aplinkos floristika (4021404) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 7. Gedulo renginių floristika (4021431) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 8. Įvadas į darbo rinką.(4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas (IV lygis) (NAUJA)

 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T43081201;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav., 1260 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos paskirtis. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, komponuoti augalus interjere.
 • Būsimo darbo specifika.Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo kvalifikaciją galės dirbti laisvai samdomu darbuotoju įmonėse vykdančiose dekoratyvinių augalų auginimo, želdynų įrengimo ir priežiūros, augalų komponavimo (floristikos) veiklą ar užsiimti individualia veikla. Dirbama lauke ir uždaroje patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra (408120000) – 20 kreditų;
 2. Želdynų įrengimo ir priežiūros darbai (408120001) – 20 kreditų;
 3. Augalų komponavimas interjere (408120002) – 20 kreditų;
 4. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas (II lygis) (NAUJA)

 • Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T21081101;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav., 900 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pradinis;
 • Programos paskirtis. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, komponuoti augalus interjere.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją galės dirbti firmose, užsiimančiose dekoratyvinių augalų auginimu, želdynų įrengimu ir priežiūra, augalų komponavimo (floristikos) srityse. Dirbama lauke ir uždaroje patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Dekoratyvinių augalų auginimas ir priežiūra (208110000) – 15 kreditų;
 2. Želdynų įrengimo ir priežiūros darbai (208110001) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Augalų komponavimas interjere (208110002) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Įvadas į darbo rinką (2000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Neformalaus profesinio mokymo programos

Floristinių kompozicijų kūrimas

 • Floristinių kompozicijų kūrimas – N43021402;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV
 • Mokymo programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba komponuoti skirtingų stilių floristines kompozicijas.
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programa

Dekoratyvinių želdinių priežiūra

 • Dekoratyvinių želdinių priežiūra – N21081102;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – II
 • Mokymo programos apimtis: 5 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija – Geba formuoti dekoratyvinius augalus. Prižiūrėti želdinius.
 • Programos trukmė: 2,25 sav. 90 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pradinis.
 • Programa

Dekoratyvinių augalų auginimas ir želdynų įrengimas bei priežiūra

 • Dekoratyvinių augalų auginimas ir želdynų įrengimas bei priežiūra – N32081201;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III
 • Mokymo programos apimtis: 30 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba prižiūrėti dekoratyvinius augalus bei želdynus;
 • Programos trukmė: 13,5 sav., 540 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Želdinių ir žolės priežiūra

 • Želdinių ir žolės priežiūra – N21081101;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – II
 • Mokymo programos apimtis: 10 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba formuoti dekoratyvinius augalus; prižiūrėti želdinius.
 • Programos trukmė: 4,5 sav., 180 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pradinis.
 • Programa

PMC kursai Kursuok.lt platformoje (priimame ir tiesiogiai)

Gėlių dizainas ir verslumas

Atitikusiems Kursuok.lt finansavimo kriterijus, kursus finansuoja valstybė suteikdama iki 500 eurų paramą. Informacija apie šį kursą Kursuok.lt.

PMC į šiuos kursus priima ir mokančius už juos asmeniškai – susisiekite su mumis tiesiogiai!

Baigus kursus suteikiamas profesinių kompetencijų pažymėjimas.

Mokymo organizatorės:

 • Floristika – Audronė Linkevičienė, +370 653 83538
 • Apželdinimas – Jovita Šidlauskienė, +370 672 48049, jovita.sidlauskiene@pmc.lt

 

Aktualu gauti finansavimą?

Licencijuoti floristikos kursai: floristo, dekoratyvinio želdinimo kursai ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo mokymo programos, želdinių įrengimo ir priežiūros mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotą floristą, kuris dirbdamas savarankiškai arba vadovaudamasis aukštesnės kvalifikacijos specialisto nurodymais gebėtų kurti puokštes, skirtingų stilių floristines kompozicijas, formuoti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, želdinius. Floristo kursai profesinio rengimo centre Kaune turėtų padėti žingeidžiai asmenybei, pritaikius įgytas žinias ir kvalifikacijas, lengviau integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą ir teikti kokybiškas paslaugas klientams.

Floristikos kursai suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei kelti kvalifikaciją. Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC pažymėjimas.

Registruokitės ir mes su Jumis susisieksime artimiausiu metu! Užpildykite savo kontaktinius duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų klausimus apie PMC mokymo programas ir kursus. Suteiksime visą reikiamą informaciją apie mokymų organizavimą, praktinį mokymą, kainas, įsidarbinimo galimybes ir kt.

  Kuri mokymo programa Jus domina? Galite pažymėti daugiau nei vieną programą.

  Floristika (IV lygis)Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas (IV lygis)Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo padėjėjas (II lygis)Floristinių kompozicijų kūrimas (neformalaus mokymo programa)Dekoratyvinių želdinių priežiūra (neformalaus mokymo programa)Dekoratyvinių augalų auginimas ir želdynų įrengimas bei priežiūra (neformalaus mokymo programa)Želdinių ir žolės priežiūra (neformalaus mokymo programa)Neišsirenku, gal galite patarti?