Sėkmingai baigus PMC mokymus ir išlaikius teorinį bei praktinį egzaminus išduodamas profesinio mokymo diplomas, kuriuo pripažįstama kvalifikacija, arba pažymėjimas, kuriuo patvirtinima kompetencija. Abu šie dokumentai yra pripažįstami Europos Sąjungoje ir daugumoje pasaulio šalių.

Nuo 2023 metų profesinio mokymo diplomas ir pažymėjimas yra skaitmeniniai ir išduodami tik elektroniniu formatu. Asmenys, kurių vardu šie dokumentai parengti, gali išsiimti individualiai DAKPR – elektroniniame Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.

Pažingsniui apie tai, kaip rasti, pažiūrėti ir atsispausdinti diplomą (arba pažymėjimą):

  • Eiti į DAKPR interneto svetainę – dakpr.smm.lt.
  • Pasirinkti meniu punktą – Skaitmeninių dokumentų paieška.
  • Pasirinkti meniu punktą – Elektroniniai valdžios vartai.
  • Atlikti prisijungimo prie DAKPR per Elektroninius valdžios vartus veiksmus.
  • Pasirinkti dokumentą peržiūrai, suformuoti jį atsisiųsti į savo įrenginį ir atsispausdinti.
  • Atsijungti nuo Elektroninių valdžios vartų.

Jei turite klausimų dėl skaitmeninio diplomo ar pažymėjimo, susisiekite tel. +370 626 96085 arba el. paštu undine.genikiene@pmc.lt.

Tvarka, pagal kurią yra išduodami skaitmeniniai profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai prisijungus prie DAKPR, yra patvirtinta LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.