SANTECHNIKŲ KURSAI

Dévisser un robinet

MOKYMO PROGRAMOS

Formalios mokymo programos

Santechnikas (IV lygis)

 • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa – T43073206;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Santechnikas;
 • Programos trukmė: 40,5 sav./1620 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvairius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvairius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens tiekimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.
 • Būsimo darbo specifika. Įgyję kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos pramonėje, atlikti santechniko darbus statybos objektuose gaminant bei montuojant inžinerinius tinklus, įvarius santechninius mazgus, atlikti santechniko darbus energetikos sektoriuje montuojant įvarius vamzdynus, katilines, šilumos punktus, kolektorius ir kitus energetinius įrenginius, dirbti įmonėse, montuojančiose vandens teikimo ir gerinimo, nuotekų šalinimo bei valymo įrenginius, atlikti priežiūros ir remonto darbus namų ūkiuose, įstaigose bei gyvenamųjų namų bendrijose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Pasirengimas santechniniams darbams, lauko vandentiekio tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas (3073224) – 5 kreditai;
 2. Lauko nuotekų tinklų montavimas ir vamzdynų klojimas (3073225) – 10 kreditų;
 3. Pastato šalto ir karšto vandens tiekimo sistemos, vandens ėmimo armatūros prietaisų montavimas, priešgaisrinio vandentiekio įrengimas (407320023) – 15 kreditų;
 4. Vandens apskaitos mazgų montavimas (407320024) – 5 kreditai;
 5. Pastato buitinių nuotekų šalinimo sistemų montavimas, pastato lietaus vandens šalinimo ir drenavimo sistemų įrengimas, pastato vandentiekio, nuotekų ir šildymo sistemų prietaisų remontas (407320025) – 15 kreditų;
 6. Šilumos tiekimo tinklų įrengimas, įvedimas į šilumos punktus, centralizuoto šildymo pastato šilumos punkto montavimas ir eksploatavimas (407320026) – 15 kreditų;
 7. Skirtingų tipų katilų, žemo slėgio garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110° C) katilinių montavimas ir eksploatavimas, pastato šildymo sistemų bei prietaisų montavimas ir eksploatavimas (407320027) – 15 kreditų;
 8. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų.

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, privaloma turėti visus už jį aukščiau esančius modulius.

Santechnikas (III lygis)

  • Santechniko modulinė profesinio mokymo programa – T32073220;
  • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
  • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
  • Suteikiama kvalifikacija – Santechnikas;
  • Programos trukmė: 22,5 sav./900 val.
  • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
  • Programos paskirtis. Santechniko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą santechniką, gebantį savarankiškai vykdyti bendrąją veiklą statybos objekte, įrengti pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas, įrengti pastato šildymo sistemą, montuoti centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punktą ir prižiūrėti šildymo sistemą, įrengti pastato gaisro gesinimo mechaninę inžinerinę sistemą.
  • Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs, santechniko kvalifikaciją, galės asmenys galės dirbti įvairiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

  Programą sudaro šie moduliai:

  1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (santechniko) (307320066) – 5 kreditai;
  2. Pastato vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimas (307320067) – 15 kreditų (reikalingas modulis);
  3. Pastato šildymo sistemos įrengimas (307320068) – 10 kreditų (reikalingas modulis);
  4. Centralizuoto šilumos tiekimo šilumos punkto montavimas ir šildymo sistemos priežiūra (307320069) – 10 kreditų (reikalingas modulis);
  5. Pastato gaisro gesinimo mechaninės inžinerinės sistemos įrengimas (307320070) – 5 kreditai (reikalingas modulis);
  6. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

  Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Neformalios mokymo programos

Nuotekų tinklų priežiūra ir remontas

 • Nuotekų tinklų priežiūra ir remontas – N43071201;
 • Mokymo programos apimtis: 5 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija – Geba prižiūrėti nuotekų tinklus; vykdyti nuotekų tinklų remonto darbus;
 • Programos trukmė: 2,25 sav., 90 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programa

Pastato santechninių sistemų montavimas

 • Pastato santechninių sistemų montavimas – N32073203;
 • Mokymo programos apimtis: 29 kreditai;
 • Suteikiama kompetencija – Geba sandėliuoti santechnikos medžiagas, gaminius ir įrangą, paruošti ir sutvarkyti santechniko darbo vietą, skaityti statinio darbo projektą, montuoti pastato vandentiekio ir nuotakyno prietaisus, įrengti pastato lietaus šalinimo sistemą;
 • Programos trukmė: 13,2 sav., 522 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Gruntų kasimas ir sankasų įrengimas

 • Gruntų kasimas ir sankasų įrengimas – N32073204;
 • Mokymo programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba atlikti gruntų kasimo ir sankasų įrengimo darbus;
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Aktualu gauti finansavimą?

Mokymo organizatorius Antanas Banevičius, +370 626 75834, antanas.banevicius@pmc.lt

Licencijuoti santechnikų kursai: IV ir III lygio santechniko mokymo programos, nuotėkų tinklų priežiūros ir remonto, santechninių sistemų montavimo, gruntų kasimo mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotą specialistą savarankiškam darbui arba dirbti, vadovaujantis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymais, atlikti įvairius santechnikos montavimo ir priežiūros darbus. Santechnikų kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją.

Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC pažymėjimas.

Registruokitės ir mes su Jumis susisieksime artimiausiu metu! Užpildykite savo kontaktinius duomenis, kad galėtume su Jumis susisiekti ir atsakyti į Jūsų klausimus apie PMC mokymo programas ir kursus. Suteiksime visą reikiamą informaciją apie mokymų organizavimą, praktinį mokymą, kainas, įsidarbinimo galimybes ir kt.

  Kuri mokymo programa Jus domina? Galite pažymėti daugiau nei vieną programą.