Slaugytojo padėjėjo kursai

Slauga

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Slaugytojo padėjėjas (IV lygio)

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43091301;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Slaugytojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav. / 900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.
 • Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Higieninių paciento reikmių tenkinimas (4091315) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 2. Rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais (4091316) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas (4091317) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Techninių darbų atlikimas (4091318) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 5. Įvadas į darbo rinką.(4000004) – 5 kreditas (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Socialinio darbuotojo padėjėjas (IV lygis)

 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43092301;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav./1260 val. (324 val. – teorija; 936 val. – praktika);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.
 • Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose. Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su šeimomis ar socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.
 • Praktikos darbo (praktikos atlikimo) vieta: sveikatos, globos bei ugdymo įstaigos: senelių namai, įvairaus tipo ligoninės, slaugos namai, vaikų namai, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centrai, nevyriausybinėse organizacijos, krizių centrai, nakvynės namai, socializacijos centrai, asmuo gali teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis (409230001) – 10 kreditų;
 2. Pagalbos poreikio klientui identifikavimas (409230002) – 15 kreditų;
 3. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį (409230003) – 20 kreditų;
 4. Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas (409230004) – 15 kreditų;
 5. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Socialinio darbuotojo padėjėjas (III lygis)

 • Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T32092301;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditai;
 • Suteikiama kvalifikacija – Socialinio darbuotojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 15,75 sav./630 val. (162 val. – teorija, 468 val. – praktika);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam socialinio darbuotojo padėjėjui, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti klientui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.
 • Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas klientų namuose. Socialinio darbuotojo padėjėjas dirba uždaroje patalpoje ir lankydamas klientus jų gyvenamojoje aplinkoje; galimas darbas naktį, pavojingas darbas su socialinę riziką patiriančiais, psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis.
 • Būsima darbo (praktikos atlikimo) vieta: sveikatos, globos bei ugdymo įstaigos: senelių namai, įvairaus tipo ligoninės, slaugos namai, vaikų namai, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centrai, nevyriausybinėse organizacijos, krizių centrai, nakvynės namai, socializacijos centrai, asmuo gali teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį (309230001) – 20 kreditų;
 2. Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas (309230002) – 10 kreditų;
 3. Įvadas į darbo rinką (3000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Mokymų organizatorė:
Giedra Kičienė
+370 682 61946
giedra@pmc.lt

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.

Licencijuoti slaugytojo padėjėjo kursai: IV lygio slaugytojo padėjėjo mokymo programa, nuotoliniai socialinio darbuotojo padėjėjo kursai, slaugos kursai – aukštos kokybės mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotą specialistą, kuris savarankiškai arba asistuodamas aukštesnės kvalifikacijos specialistui, gebėtu identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam profesionalias socialines paslaugas, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Slaugytojo padėjėjo kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją. Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro“ pažymėjimas.