Slaugytojo padėjėjo kursai

Slauga

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Slaugytojo padėjėjo ir Individualios priežiūros darbuotojo mokymai vykdomi nuotoliniu būdu ir kontaktiniu būdu Vilniuje.

Slaugytojo padėjėjas (IV lygio) ATNAUJINTA

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43091302;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – slaugytojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav. / 900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.
 • Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Higieninių paciento reikmių tenkinimas (409131321) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 2. Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus (409131322) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas (409131327) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Techninių darbų atlikimas (409131323) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 5. Įvadas į darbo rinką (4000004) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pagal pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma būti išklausius mokymus pagal nurodytus modulius.

Mokymo programa

Individualios priežiūros darbuotojas (IV lygis) NAUJA

 • Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T43092302;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Individualios priežiūros darbuotojas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav./1260 val. (324 val. – teorija; 936 val. – praktika);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas..
 • Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose.
 • Praktikos darbo (praktikos atlikimo) vieta: sveikatos, globos bei ugdymo įstaigos: senelių namai, įvairaus tipo ligoninės, slaugos namai, vaikų namai, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centrai, nevyriausybinėse organizacijos, krizių centrai, nakvynės namai, socializacijos centrai, asmuo gali teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis (409230001) – 10 kreditų;
 2. Pagalbos poreikio klientui identifikavimas (409230008) – 15 kreditų;
 3. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį (409230009) – 20 kreditų;
 4. Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas (409230010) – 15 kreditų;
 5. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pagal pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma būti išklausius mokymus pagal nurodytus modulius.

Mokymo programa

Individualios priežiūros darbuotojas (III lygis) NAUJA

 • Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32092302;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditai;
 • Suteikiama kvalifikacija – individualios priežiūros darbuotojas;
 • Programos trukmė: 15,75 sav./630 val. (162 val. – teorija, 468 val. – praktika);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti asmeniui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.
 • Būsimo darbo specifika: Asmuo, įgijęs individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, galės dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas asmenų namuose.
 • Būsima darbo (praktikos atlikimo) vieta: sveikatos, globos bei ugdymo įstaigos: senelių namai, įvairaus tipo ligoninės, slaugos namai, vaikų namai, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centrai, nevyriausybinėse organizacijos, krizių centrai, nakvynės namai, socializacijos centrai, asmuo gali teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį (309230005) – 20 kreditų;
 2. Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas (309230006) – 10 kreditų;
 3. Įvadas į darbo rinką (3000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pagal pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma būti išklausius mokymus pagal nurodytus modulius.

Mokymo programa

Dėl nuotolinių mokymų:

Mokymų organizatorė
Danguolė Bacevičiūtė
+370 682 61946
danguole.baceviciute@pmc.lt

Mokymus gali remti Užimtumo tarnyba. Daugiau informacijos čia.

Dėl kontaktinių mokymų Vilniuje (Bistryčios g. 13):

Projektų koordinatorė
Edita Andriuškevičiūtė
+370 674 16762
edita.andriuskeviciute@pmc.lt

Licencijuoti slaugytojo padėjėjo kursai: IV lygio slaugytojo padėjėjo mokymo programa, nuotoliniai individualios priežiūros darbuotojo kursai, slaugos kursai – aukštos kokybės mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotą specialistą, kuris savarankiškai arba asistuodamas aukštesnės kvalifikacijos specialistui gebėtų nustatyti, kokios pagalbos klientui reikia, teikti jam profesionalias socialines paslaugas, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Slaugytojo padėjėjo kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją. Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC (buvęs „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokumo centras“) pažymėjimas.