SUVIRINTOJŲ KURSAI

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Suvirintojas (IV lygis)

 • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa – T43071503;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Suvirintojas;
 • Programos trukmė: 40,5 sav. 1620 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu), suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno lakštų jungčių sandūrines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno lakštų sandūrines siūles dujiniu būdu, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje, suvirinti aliuminio ir jo lydinių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.
 • Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus (407150001) – 5 kreditai;
 2. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais (407150002) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje (407150003) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 4. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje (407150004) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2 modulis);
 5. Metalų pjaustymas terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) (407150005) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 6. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais (407150006) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 5 modulis);
 7. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje (407150007) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2, 3, 5, 6 modulis);
 8. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje (407150008) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2, 4, 5, 6 modulis);
 9. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimas dujiniu būdu (407150009) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2, 5, 6 modulis);
 10. Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje (407150010) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2, 3, 5, 6 modulis);
 11. Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje (4071508) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2, 4,  5, 6, 8 modulis);
 12. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Suvirintojas (III lygis)

 • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa – T32071502;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Suvirintojas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav./900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programos paskirtis. Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam suvirintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, pasiruošti atlikti suvirinimo darbus, suvirinti plieno jungčių kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje, suvirinti plieno jungčių kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje, pjaustyti metalus terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu).
 • Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose, gaminti bei montuoti įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Pasiruošimas atlikti suvirinimo darbus (307150001) – 10 kreditų;
 2. Rankinis lankinis plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais (3071527) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje (3071528) – 15 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 4. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje (3071529) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 5. Metalų pjaustymas terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) (307150002) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 6. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Neformalaus profesinio mokymo programos

Lankinis suvirinimas

 • Lankinis suvirinimas – N32071501;
 • Suteikiama kompetencija – Geba: suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytais elektrodais; suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje; suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje; atlikti metalų pjaustymą deguoniniu liepsniniu (dujiniu) būdu
 • Programos trukmė: 13,5 sav./540 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Lankinis suvirinimas nelydžiaisiais elektrodais

 • Lankinis suvirinimas nelydžiaisiais elektrodais – N32071502;
 • Mokymo programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba atlikti darbus laikantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, paruošti suvirintojo darbo vietą, pagal darbo brėžinius ir pagal suvirinimo technologijų surinkti detales, suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu.
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Lankinis suvirinimas ir terminis pjovimas

 • Lankinis suvirinimas ir terminis pjovimas – N32071503;
 • Mokymo programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba suvirinti plieno lakštų kampines siūles rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais galistytaisiais elektrodais, suvirinti plieno lakštų kampines siūles lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Aktualu gauti finansavimą?

Mokymo organizatorius Romualdas Žukauskas, +370 611 12435, romualdas.zukauskas@pmc.lt

Licencijuoti suvirintojų kursai: IV ir III lygio suvirintojo mokymo programos, lankinio suvirinimo, suvirinimo nelydžiaisiais elektrodais, terminio pjovimo mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotus suvirintojus dirbti savarankiškai arba vadovaujantis aukštesnės kompetencijos specialisto nurodymais. Suvirintojų kursai suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją.

Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC pažymėjimas.