Naujienos

Naujos programos Vilniuje: Slaugytojo padėjėjas ir Individualios priežiūros darbuotojas

Nuo š. m. gegužės mėnesio viena iš pirmaujančių tęstinio profesinio mokymo įstaigų Lietuvoje – PMC – pradeda įgyvendinti Slaugytojo padėjėjo (IV lygio) ir Individualios priežiūros darbuotojo (III ir IV lygio) modulines profesinio mokymo programas Vilniuje.

Mokinių lauks puikiai įrengtos mokymų klasės Antakalnyje, Bistryčios g. 13 (Vilnius), mokymai bus organizuojami kontaktiniu būdu.

PMC yra sukaupusi didelę mokymo organizavimo patirtį ir sudaranti puikias sąlygas persikvalifikuoti ar pakelti kvalifikaciją. Vilniuje įgyvendinamos programos yra skirtos tiems, kurie nori įgyti reikiamus įgūdžius ir kvalifikaciją ir dirbti slaugytojo padėjėjais arba individualios priežiūros darbuotojais įvairiose sveikatos ir socialinės paramos įstaigose.

Slaugytojo padėjėjo (IV lygis) modulinė profesinio mokymo programa yra skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris galėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos arba akušerijos veiksmus, tvarkyti paciento išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus. 

Individualios priežiūros darbuotojo (III ir IV lygis) modulinės profesinio mokymo programos pakeitė iki šiol buvusias socialinio darbuotojo padėjėjo programas. Šios programos yra skirtos parengti kvalifikuotam individualios priežiūros darbuotojui, kuris priklausomai nuo įgyjamo kvalifikacijos lygio gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas.

Šiose tęstinio profesinio mokymo programose ne daugiau kaip 30 proc. laiko yra skiriama teoriniam mokymui, o likęs laikas skirtas praktinėms žinioms įgyti. Mokiniai praktiką gali atlikti Vilniaus sveikatos ir socialinės paramos įstaigose. Mokymai gali būti finansuojami Užimtumo tarnybos. Sėkmingai Slaugytojo padėjėjo programą baigę asmenys gali registruotis slaugytojais padėjėjais (įgyti slaugytojo padėjėjo spaudą). Individualios priežiūros darbuotojo programas baigę asmenys gali pradėti dirbti įvairiose socialinio darbo srityse.

DAUGIAU NAUJIENŲ

Išsamus 2023 m. IV ketvirčio mokymų grafikas

PMC kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją

PMC atvirų durų diena! Kaip tapti slaugytojų padėjėju ir individualios priežiūros darbuotoju?

PMC | Profesijų meistrystės centro Vilniaus padalinys rengia atvirų durų dieną. Atvykite ir sužinosite, ko ir kaip mokysitės įstoję į PMC slaugytojų padėjėjo arba individualios priežiūros darbuotojo specialybę. Susitikime Vilniuje!

PMC Vilniaus padalinyje praktiką pradeda jau trečia būsimų slaugytojų padėjėjų grupė

PMC | Profesijų meistrystės centras kartu su slaugos centru „Gemma“ nuo šių metų gegužės mėnesio Vilniuje sėkmingai įgyvendina slaugytojų padėjėjų ir individualios priežiūros darbuotojų profesinius mokymus.

Darbdavių ir profesinio mokymo įstaigų susitikimas

Birželio 13 d. PMC atstovai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kauno technologijų mokymo centras organizuotame darbdavių, profesinio mokymo įstaigų, Užimtumo tarnybos susitikime.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment