Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose

PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS SISTEMOS ES SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0634

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” buvo viena iš partnerių, įgyvendinusių Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Profesinio mokymo kokybės sistemos ES suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigose“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0634.

 

Projekto koordinatorius

Všį Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras

 

Projekto partneriai

·         VšĮ Vilniaus Žirmūnų DRMC;

·         Vilniaus Jeruzalės DRMC;

·         Šiaulių DRMC;

·         Panevėžio DRMC .

 

Projekto trukmė

2011 09-2013 06

 

Projekto tikslas

Susipažinti su kokybės sistemomis, veikiančiomis užsienio profesinio mokymo centruose, išsiaiškinti konkrečios kokybės sistemos pasirinkimo priežastis, diegimo eigą bei jo metu iškylančias problemas.

 

Projekto dalyviai

Lietuvos darbo rinkos mokymo centrų vadovaujantis bei administracijos personalas, tiesiogiai susijęs su įstaigos valdymu, jos strategijos kūrimu ir įgyvendinimu.

 

Projekto susitikimai

  • 2011 m. lapkričio 20-26 d. vizitas į ALFOMBRA ROJA (Švedija).
  • 2012 m. kovo 4-11 d. vizitas į F+U SACHSEN GGMBH (Vokietija).
  • 2012 m. balandžio 1-7 d. vizitas į VOCATIONAL TRAINING CENTER EKPEDEFTIKI PAREMBASI S.A (Graikija).
  • 2012 m. gegužės 6-12 d. vizitas į M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Ispanija).

 

Vizitų metų dalyviai turėjo galimybę susipažinti su skirtingomis kokybės vadybos sistemomis, veikiančiomis užsienio profesinio mokymo centruose, mokyklose. Taip pat galėjo išsiaiškinti konkrečios kokybės sistemos pasirinkimo priežastis, diegimo eigą bei jo metu iškylančias problemas.

Kiekvienas dalyvis gavo pažymėjimus, liudijančius apie įgytas žinias. Pažymėjimai organizacijose pripažinti kaip kvalifikacijos kėlimo dokumentai.

 

Projekto rezultatai

Parengta apžvalga, analizuojanti kokybės sistemų pritaikymo ir diegimo galimybes Lietuvos darbo rinkos mokymo centruose bei pakelta darbuotojų, dalyvausiančių projekte, profesinė kvalifikacija.

 

Projektas vykdytas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programą

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis