Projekto „Kokybiška praktika - tiltas į ateitį“ mobilumas Portugalijoje

Š. m. lapkričio 7-13 d. UAB „Kauno  Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” 4 personalo nariai vyko į mobilumus Portugalijoje (Lisabonoje), įgyvendinant Erasmus+ KA1 projektą „Tarptautinė praktika – tiltas į ateitį“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060225).

Mobilumo metu  personalo dalyviai vyko į darbo stebėjimo bei pažintinius vizitus. Pirmasis apsilankymas – profesinėje mokykloje „Fundação Escola Profissional de Setúbal“, kuri teikia tiek pirminį, tiek tęstinį mokymą. Čia dalyviai buvo supažinti su jų mokymo organizavimo procesu, specialybėmis.

Vėliau grupė apsilankė privačioje kūrybinių profesijų-dizaino mokykloje „School of Innovation and Creation Technologies“ (ETIC), kurioje mokymas pagrįstas praktika. Ši mokykla turi 90 padalinių įvairiose pasaulio šalyse. Viena iš pagrindinių mokymų sričių – mada ir mados dizaineriai. Dalyviai susipažino su šios mokyklos įvairiapusiškumu siuvimo dizaino, idėjų generavime.

Dar vienas apsilankymas vyko tekstilės, drabužių ir vilnos gaminių pramonės profesinio mokymo centre MODATEX (Centro de formação profissional da indústria têxtil, vestuário, confeção e lanifícios), kuris taip pat teikia pirminį ir tęstinį mokymą siuvimo specialybėms. Ši mokykla užsiima ne tik praktiniu idėjų įgyvendinimu, tačiau gamyba ir pardavimu. Mokykla stipri savo pramoniniais įrenginiai, klasių gausa pagal paskirtį, technikos naujumu, viso ko automatizavimu. Siuvimo specialybių mokymo organizatoriams ir mokytojams tokia patirtis, darbo stebėjimas buvo neįkainojama patirtis.

Paskutinio vizito metu dalyviai apsilankė pirminį mokymą teikiančioje profesinėje mokykloje „Escola Profissional Magestil“. Mokykla ypatingą dėmesį skiria gaminių kūrimui iš kamštinės medžiagos, kilusios iš Portugalijos. Studijų programoms įgyvendinti naudojama daug kompiuterinių programų. Dalyviams teko susipažinti su baigiamųjų studentų darbų pristatymais, medžiaga, kas davė daug potencialo ir idėjų tokių metodų įgyvendinimui Lietuvoje.

Mobilumo dalyviai pagerino organizacinius įgūdžius: sužinojo apie Portugalijos profesinio mokymo siuvimo/dizaino bei kitų programų teorinį ir praktinį įgyvendinimą, sistemą, priemones, įrenginius, medžiagas, technologijas, metodus, kurias galės pritaikyti organizuojant mokymo procesą, darbą klasėse Lietuvoje, pasidalinti su kolegomis. Taip pat patobulino komunikacinius, kalbinius įgūdžius tarptautinėje aplinkoje.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Erasmus+“ mobilumo projektų (KA1) programą

DAUGIAU NAUJIENŲ

Išsamus 2023 m. IV ketvirčio mokymų grafikas

PMC kviečia mokytis, tobulinti kvalifikaciją

PMC atvirų durų diena! Kaip tapti slaugytojų padėjėju ir individualios priežiūros darbuotoju?

PMC | Profesijų meistrystės centro Vilniaus padalinys rengia atvirų durų dieną. Atvykite ir sužinosite, ko ir kaip mokysitės įstoję į PMC slaugytojų padėjėjo arba individualios priežiūros darbuotojo specialybę. Susitikime Vilniuje!

PMC Vilniaus padalinyje praktiką pradeda jau trečia būsimų slaugytojų padėjėjų grupė

PMC | Profesijų meistrystės centras kartu su slaugos centru „Gemma“ nuo šių metų gegužės mėnesio Vilniuje sėkmingai įgyvendina slaugytojų padėjėjų ir individualios priežiūros darbuotojų profesinius mokymus.

Darbdavių ir profesinio mokymo įstaigų susitikimas

Birželio 13 d. PMC atstovai dalyvavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Kauno technologijų mokymo centras organizuotame darbdavių, profesinio mokymo įstaigų, Užimtumo tarnybos susitikime.