SAVARANKIŠKAI ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Savarankiškai įgytų kompetencijų vertinimas skirtas asmenims, kurie pageidauja įsivertinti anksčiau [jei mokėsi pagal formaliojo, neformaliojo profesinio mokymo programos ar programos dalį (modulį), darbo veiklos ar savišvietos būdu] įgytas kompetencijas ir įgyti atitinkamą kvalifikaciją.

Pagrindinis būdas įteisinti žinias ir įgūdžius – egzaminas eksterno būdu. Jį gali laikyti asmenys:

  • turintys ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal norimą specialybę,
  • vyresni nei 18 metų.

Reikia pristatyti:

  • prašymą dėl darbo veiklos ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo arba Užimtumo tarnybos išduotą Kompetencijų pripažinimo kuponą;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pažymą iš darbdavio apie ne mažesnę nei metų darbo patirtį (pagal pasirinktą programą) arba kitus darbo patirtį liudijančius dokumentus;
  • išsilavinimo dokumentą;
  • sveikatos pažymą, kurioje nurodyta, kad asmuo gali dirbti pagal norimą įgyti kvalifikaciją.

 

Priėmus teigiamą sprendimą dėl asmens darbo veiklos ar savišvietos būdu įgytų kompetencijų – jos pripažįstamos ir asmeniui išduodamas kvalifikaciją atitinkantis dokumentas.

Išsamiau tel.: +370 37 454551