Erasmus+ KA1 profesinio mokymo mobilumo projektas

Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000009867

 

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ pradėjo profesinio mokymo mobilumo projekto įgyvendinimą.

Projekto koordinatorius

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“

Projekto partneriai

„HumaCapiAct“ S.R.L.S. (Italija)

Projekto trukmė

2021 09 01 – 2023 08 31

Projekto tikslas

Projekto tikslas – slaogytojų padėjėjų programos mokinių profesinių gebėjimų ir įgūdžių pritaikymas realiomis sąlygomis atliekant praktiką užsienyje bei darbuotojų susipažinimas su užsienio švietimo sistemomis, darbo stebėjimas ir rekomendacijų parengimas.

Projekto dalyviai:

Projekto metu 4 slaugytojų padėjėjų specialybės mokiniai, ir 2 su šia programa dirbantys darbuotojai vyks į praktikos/darbo stebėjimo vizitus.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Erasmus+“ mobilumo projektų (KA1) programą

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mokinių ir darbuotojų susitikimas po mobilumų Italijoje

2022-12-23

Pasibaigus slaugytojų padėjėjų praktikos ir darbuotojų darbo stebėjimo vizitams Italijoje Turine, pagal projektą nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000009867, buvo suorganizuotas galutinis susitikimas gerosios patirties pasidalinimui, rezultatų aptarimui, diplomų ir Europass dokumentų įteikimui Lietuvoje, mokymo centre.
Mobilumuose dalyvavusios mokinės, darbuotojai kartu su mokymo centro direktoriumi ir projektų koordinatore aptarė, ką mobilumų metu dalyviams pavyko pasiekti, kokius įgūdžius patobulinti, kokius mokymo metodus, praktikos organizavimo aspektus galima pritaikyti programoje, mokymo organizavime čia, Lietuvoje.

Mokinių ir darbuotojų vizitas į Italiją

2022-11-29

Laikotarpis: 2022-11-05 – 2022-11-27 (mokinių mobilumas)

2022 11 20 – 2022 11 25 (darbuotojų mobilumas)

Mokinių skaičius: 4 asmenys

Mokytojų ir personalo narių skaičius: 2 asmenys

Vizitai:

Mokinės praktikavosi slaugos namuose/dienos centre RSA Residenza Valgioie, kuriuose tobulino profesines kompetencijas: higieninių paciento reikmių tenkinimas, rūpinimasis pacientais, techninių darbų atlikimas. Visu šiuo laikotarpiu mokiniai buvo atsakingi už vyresnio amžiaus slaugos namų gyventojų ir į dienos centrą atvykstančių pacientų buitimi, švara, maitinimu, higieninių poreikių užtikrinimu padedant pacientams nueiti į tualetą, pakeisti sauskelnes, nuprausti/nusiprausti, prisižiūrėti, užsiimti įprasta pacientams dienos veikla.

 

Mokinių praktikos metu į mobilumus atvyko mokymo centro darbuotojai, organizuojantys mokymą, praktikas, vykdantys egzaminus. Jie apsilankė profesinėje, panašaus profilio, mokykloje Turine, taip pat aplankė mokines darbo vietoje, vyko į kitą slaugos įstaigą (RSA Residenza Le Corti Senior Hotel Druento), kurioje gyvena sunkesni pacientai atvykę iš Ukrainos, stebėjo mokinių, slaugos darbuotojų darbą, bendravo su mokinių tiesioginiais mentoriais, įmonių vadovybe.

 

Rezultatai: Mobilumų dalyviai pagerino praktinius ir organizacinius įgūdžius: atliko praktiką, kurios rezultatus galės panaudoti sklandesnei integracijai į darbo rinką, efektyvesniam darbui darbo vietoje. Sužinojo apie Italijos profesinio mokymo slaugytojų padėjėjų teorinį ir praktinį įgyvendinimą, sistemą, priemones, medžiagas, technologijas, metodus, kuriuos galės pritaikyti organizuojant mokymo procesą, darbą klasėse Lietuvoje, pasidalinti su kolegomis; Taip pat patobulino komunikacinius, kalbinius įgūdžius tarptautinėje aplinkoje.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mobilumo dalyvių atranka

2022-09-15

Netrukus pradėsime vykdyti slaugytojo padėjėjų mokinių ir personalo narių atranką praktikos/darbo stebėjimo mobilumams Italijoje, Turine. Personalo nariai pildys anketas, o mokiniai – elektronines ir popierines atrankos anketas bei testus. Vėliau anketų rezultatai bus aptarti su mokymo organizatorėmis ir personalo nariais, aptarsime aktyvumą, rezultatus, motyvaciją pamokų metu, atsižvelgsime į užsienio kalbų (anglų) žinias, mažiau galimybių turinčius asmenis. Taip bus atrinktos 4 mokiniai ir 2 darbuotojai.

Atranka vyks: nuo rugsėjo 19 d. iki spalio 6 d.

Norinčius dalyvauti atrankoje, prašome kreiptis el. paštu: edita@pmc.lt arba Facebook žinute @kpdrmc.