SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIS MOKYMAS. FORMALIOS BEI NEFORMALIOS MOKYMO PROGRAMOS

Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras moko pagal 113 formaliojo profesinio mokymo programų:

https://www.aikos.smm.lt/paieska/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormSubsearchResult.aspx?o=INST&f=Inst&key=88888880299&searchCode=InstProgList&ro=11704&ctx_of=P0jFrCFQY1%2b2feZ3V5VjBl%2fbcWw%3d&pt=osr

Sėkmingai baigusiems formaliojo profesinio mokymo programas Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre išduodami:

  • valstybės pripažinti Profesinio mokymo diplomai (kodas 4102), galiojantys Europos Sąjungoje ir daugelyje užsienio šalių (reikalingas vertimas arba Europass pažymėjimo priedėlis anglų kalba, kurį galite įsigyti Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre);
  • valstybės pripažinti kompetenciją suteikiantys Pažymėjimai (kodas 3106), galiojantys Europos Sąjungoje ir daugelyje užsienio šalių (reikalingas vertimas arba Europass pažymėjimo priedėlis anglų kalba, kurį galite įsigyti Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre).

Sėkmingai baigusiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programas Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre išduodami:

  • Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centro nustatytos formos neformaliojo mokymo pažymėjimai.