SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIS MOKYMAS. FORMALIOS BEI NEFORMALIOS MOKYMO PROGRAMOS

PMC rengia mokymus pagal 113 formaliojo profesinio mokymo programų:

https://www.aikos.smm.lt/paieska/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormSubsearchResult.aspx?o=INST&f=Inst&key=88888880299&searchCode=InstProgList&ro=11704&ctx_of=P0jFrCFQY1%2b2feZ3V5VjBl%2fbcWw%3d&pt=osr

Sėkmingai baigusiems formaliojo profesinio mokymo programas PMC išduodami:

  • valstybės pripažinti Profesinio mokymo diplomai (kodas 4102), galiojantys Europos Sąjungoje ir daugelyje užsienio šalių (reikalingas vertimas arba „Europass“ pažymėjimo priedėlis anglų kalba, kurį galite įsigyti PMC);
  • valstybės pripažinti kompetenciją suteikiantys Pažymėjimai (kodas 3106), galiojantys Europos Sąjungoje ir daugelyje užsienio šalių (reikalingas vertimas arba „Europass“ pažymėjimo priedėlis anglų kalba, kurį galite įsigyti PMC).

Sėkmingai baigusiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programas PMC išduodami:

  • PMC nustatytos formos neformaliojo mokymo pažymėjimai.