Suvirinimo srities specialistų mokymas ES šalyse

SUVIRINIMO SRITIES SPECIALISTŲ MOKYMAS ES ŠALYSE

Nr.  LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0235

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” 

buvo viena iš partnerių, įgyvendinusių projektą „Suvirinimo srities specialistų mokymas ES šalyse“. Šis projektas  skirtas suvirinimo profesijos mokytojų, metodininkų, kitų darbuotojų, kurių veikla susijusi su suvirinimo specialistų rengimu, kvalifikacijai kelti. Projektu buvo siekiama pagerinti suvirinimo srities specialistų mokymo kokybę.

 

Projekto koordinatorius

VšĮ „Alytaus darbo rinkos mokymo centras”

 

Projekto partneriai

·         VšĮ „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras”;

·         VšĮ „Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras”;

·         UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras”;

 

Projekto trukmė

2009 09– 2010 11

 

Projekto tikslas

Susipažinti su ES šalyse keliamais reikalavimais ir taikomais mokymo metodais suvirintojų mokyme; susipažinti su praktinio bei teorinio mokymo organizavimo ypatumais, stebėti mokymo metodus, naujų technologijų naudojimą, atnaujinti suvirinimo srities profesijos mokytojų technologines kompetencijas, susipažinti su Europos standartais, kurie reglamentuoja suvirinimo darbų kokybės valdymą ir kokybės reikalavimų lygmens parinkimą, suvirinimo darbų koordinavimą ir profesijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą bei tikrinimą.

 

Tikslinės grupės

Suvirinimo profesijos mokytojai, metodininkai, kiti darbuotojai, kurių veikla susijusi su suvirinimo specialistų rengimu.

 

Projekto rezultatai

1.      Parengtas suvirinimo darbų specialistų rengimo kvalifikacinių reikalavimų aprašas, kuris esant poreikiui bus integruotas į suvirintojų mokymo programas.

2.      Mainų vizito dalyviai gauvo Europass mobilumo dokumentus, kuries patvirtina jų kvalifikacijos tobulinimą. Tai sudarys galimybes toliau tobulinti kvalifikaciją.

3.      Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai bus toliau plėtojami, rengiant tarptautinius projektus.

 

Projektas vykdytas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programą

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis