Verslumo įgūdžiai kaimo turizmo sektoriuje dirbantiems asmenims

VERSLUMO ĮGŪDŽIAI KAIMO TURIZMO SEKTORIUJE DIRBANTIEMS ASMENIMS

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0111 

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras” buvo 

viena iš partnerių, įgyvendinusių projektą Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Verslumo įgūdžiai kaimo turizmo sektoriuje dirbantiems asmenims“.

 

Projekto koordinatorius

VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras

 

Projekto partneriai

·           UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras”;

·           VšĮ „Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras”;

·           VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras”;

·           UAB „Kernavės bajorynė”;

·           Lietuvos kaimo turizmo asociacija;

·           MS „Barcelona”;

·           Soc. Cooperativa Sociale AZZURA;

·           Alfombra Roja;

·           CLI-Centro de Linguas Intergarbe, Lda.

 

Projekto trukmė

2008 09-2010 09

 

Projekto tikslas

Susipažinus su ES šalių patirtimi, paruošti kaimo turizmo sodybų paslaugų asortimento aprašą, kuris bus naudojamas rengiant naujas mokymo programas.

 

Tikslinės grupės

Suaugusiųjų mokymo institucijų darbuotojai, suaugusiųjų mokymo institucijų profesijos mokytojai, metodininkai, kiti darbuotojai, kurių veikla yra susijusi su profesiniu mokymu.

 

Pagrindiniai rezultatai

·         Paruoštas kaimo turizmo sodybų paslaugų asortimento aprašas;

·         Stažuotės dalyviai gavo Europass dokumentą, kuris patvirtina jų kvalifikacijos tobulinimą. Tai sudarys galimybes toliau tobulinti kvalifikaciją;

·         Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai toliau plėtojami, rengiant tarptautinius projektus.

·         Projektas vykdytas Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Švedijoje. Stažuotės vyko 2008 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

 

Projektas vykdytas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programą

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis