ADMINISTRACIJA

Direktorius
Dr. Viačislavas Novikovas
Direktoriaus pavaduotoja
Dr. Vilma Papievienė
Vyriausioji buhalterė
Laima Žitkienė
Kanceliarijos vedėja
Vanda Kaminskienė
Dir. pav. padėjėja
Daiva Chreptavičienė