FLORISTIKA

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Floristas (IV lygis)

 • Floristo modulinė profesinio mokymo programa – T43021402;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Floristas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav. / 1260 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos paskirtis. Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams.
 • Būsimo darbo specifika. Baigęs modulinę programą floristas gebės organizuoti darbų paskirstymą, parinkti, tvarkyti ir naudoti floristines medžiagas ir įrankius, apskaičiuoti floristinių medžiagų, gaminių ir paslaugų kainą, pažinti ir parinkti augalus, ruošti juos komponuoti, valdyti kompozicijos meninės raiškos ir derinimo priemones, parinkti ir taikyti augalų tvirtinimo ir komponavimo būdus, komponuoti proginę ir šventinę floristiką, komponuoti interjero ir aplinkos floristiką, komponuoti gedulo renginiams skirtą floristiką, kurti floristinius paveikslus, gaminti floristiniams darbams reikalingas detales ir konstrukcijas, saugiai individualiai / kolektyviai dirbti, laikantis sveikatos ir aplinkos tausojimo, darbo saugos reikalavimų.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Augalų pažinimas ir paruošimas komponuoti (3021405) – 5 kreditai;
 2. Augalų komponavimo technologijos (3021406) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 3. Floristinių kompozicijų stiliai (3021407) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 4. Šventinė floristika (4021415) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 5. Proginė floristika (4021430) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 6. Interjero ir aplinkos floristika (4021404) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 7. Gedulo renginių floristika (4021431) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2, 3 modulis);
 8. Įvadas į darbo rinką.(4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas (IV lygis)

 • Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T43081101;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas;
 • Programos trukmė: 40,5 sav./1620 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos paskirtis. Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojui parengti, kuris gebėtų kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti želdynų tvarkymo ir priežiūros įmonėse, augalų veisimo ir realizacijos įmonėse, gėlių parduotuvėse, kurti individualų verslą.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Dekoratyvinių augalų dauginimas ir auginimas (4081156) – 20 kreditų;
 2. Dekoratyvinių augalų formavimas ir priežiūra (4081157) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Augalų komponavimas (4081124) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Želdynų įrengimas ir priežiūra (4081126) – 10 kreditų;
 5. Mažosios architektūros įrengimas ir priežiūra (4081127) – 10 kreditų;
 6. Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimas (4081158) – 10 kreditų;
 7. Sodo įveisimas (4081129) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 8. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Neformalaus profesinio mokymo programos

Dekoratyvinių augalų auginimas ir želdynų įrengimas bei priežiūra

 • Dekoratyvinių augalų auginimas ir želdynų įrengimas bei priežiūra – N32081201;
 • Mokymo programos apimtis: 30 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba prižiūrėti dekoratyvinius augalus bei želdynus;
 • Programos trukmė: 13,5 sav., 540 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Floristas

 • Floristas – 223000974;
 • Suteikiama kompetencija – Geba gaminti gyvų gėlių puokštes bei kompozicijas, pakuoti dovanas;
 • Programos trukmė: 5 sav., 200 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.

Mokymų organizatorė:
Audronė Linkevičienė
+370 653 83538
audrone@pmc.lt

 

Mokymai gali būti remiami Užimtumo tarnybos. Daugiau informacijos čia.