C2CC - Coonection to Care and Career

C2CC – COONECTION TO CARE AND CAREER

Nr. 2009-1-NL1-LEO05-01623

 

Projekto koordinatorius

ROC Noorderpoort, Nyderlandai

 

Projekto partneriai

Konsorciumą sudaro didelę 

darbo patirtį iškritimų iš mokyklos srityje turintys partneriai iš Nyderlandų, Vokietijos, Suomijos ir Lietuvos:

·         UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras”, Lietuva

·         Turun ammatti-instituutti, Suomija

·         CMO Groningen, Nyderlandai

·         Werkplein Eemsdelta/ ISD Noordoost, Nyderlandai

·         A.B.I. (Arbeit, Bildung, Innovation) gem. GmbH, Vokietija

·         Evangelisch – reformierte Kirche, Vokietija

Suomijos konsultavimo sistema pasiteisino kaip itin sėkminga. Kartu su Suomijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Lietuvos partneriais analizuojame svarbiausius Suomijos modelio veiksnius ir panaudojame juos savo sistemose, kad jie taptų nuoseklesni.  Projekto tikslas – ieškoti priemonių, kaip skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų ir įstaigų savivaldybių socialinių tarnybų.

 

Projekto trukmė

2009 09-2011 06

 

Projekto tikslas

Projekto tikslas – sukurti suinteresuotų institucijų, tai yra profesinio rengimo centrų, nevyriausybinių organizacijų, valdžios įstaigų, darbdavių organizacijų atstovų tinklą, kuris koordinuotų ir padėtų spręsti iškritusio jaunimo arba jaunimo, kuriems gresia iškritimas iš švietimo sistemos, problemas.

 

Projekto rezultatai

1.      Situacijos analizė Lietuvoje ir Kauno regione. Analizės metu apžvelgtas problemos mastas, prevencinės priemonės, galimybių analizė. (Rezultatas- viena analizė)

2.       C2CC projekto mokymai Lietuvoje (rezultatas – 25 apmokyti dalyviai)

3.       C2CC projekto darbinis seminaras (17 dalyvių iš profesinių mokyklų ir darbo rinkos mokymo centrų)

4.       Neformalus Kauno regiono tinklas (9 prof. mokyklos ir 3 darbo rinkos mokymo centrai)

5.       Rezultatų sklaida

 

Projekto poveikis:

·         Organizacijoje naudojamo modelio tvarumas

·         Kitų organizacijų susidomėjimas naudoti naują modelį Politikų ir kitų organizacijų interesas projekto rezultatais

·         Rezultatų integravimas į regioninę, nacionalinę ir Europos VET politiką

 

Tęstinis bendradarbiavimas tarp profesinio mokymo ir kitų organizacijų, derinant vaidmenis, užduotis ir pareigas.

Projektas vykdytas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programą

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis