UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“ pradėjo „Erasmus+“ KA2 projekto įgyvendinimą.

INTEL- Intergenerational Pedagogies for Adult Learning 

Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000033644

Projekto koordinatorius

UAB „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centras“

Projekto partneriai

 • C.I.P. CITIZENS IN POWER (Kipras)
 • Asociación Valencia Inno Hub (Ispanija)
 • CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (Kipras)
 • IASIS (Graikija)
 • MOBILIZING EXPERTISE AB (Švedija)
 • LAI-MOMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE AKADEMIJA (Italija)

Projekto trukmė

2022-02-01 – 2024-01-31

Pagrindinis projekto tikslas

Projekto tikslas – patenkinti įvairaus amžiaus suaugusiųjų besimokančių ir pedagogų poreikius, ugdyti naujus įgūdžius tokiose srityse kaip technologijos, kultūra, gerovė, profesija, socialinė orientacija.

Projekto uždaviniai:

 1. Suaugusiųjų švietėjų ir kito personalo, padedančio suaugusiems besimokantiems įvairiuose sektoriuose ir veiklos srityse, kompetencijų plėtimas ir tobulinimas.
 2. Novatoriškų mokymo, mokymosi ir vertinimo metodų, leidžiančių keistis žiniomis ir įgūdžiais tarp kartų, skatinimas, įskaitant kurybišką, bendrą, veiksmingą skaitmeninių įgūdžių naudojimą.
 3. Skatinti suaugusiųjų švietimo internacionalizavimą ir vis didesnį skaitmeninio mokymosi naudojimą.
 4. Remti lanksčių mokymosi būdų, atitinkančių suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius visoje ES, kūrimą.

Numatoma, kad skirtingų kartų mokymosi metodų ir priemonių perėmimas ir taikymas suaugusiųjų mokymesi palengvins žinių ir įgūdžių perdavimą tarp skirtingų amžiaus grupių besimokantiems suaugusiems, o kartu praturtins suaugusiųjų švietėjų įgūdžius ir kompetencijas, kad jie galėtų efektyviau susidoroti su suaugusiųjų mokymosi srityje iškilusiomis problemomis.

Projekto rezultatai

 • INTEL interaktyvaus mokymo programa
 • INTEL internetinė platforma
 • INTEL interaktyvus vadovas

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal „Erasmus+“ projektų (KA2) programą