Individualios priežiūros darbuotojo kursai

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Individualios priežiūros darbuotojas (IV lygis) NAUJA

 • Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T43092302;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – individualios priežiūros darbuotojas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav./1260 val. (324 val. – teorija, 936 val. – praktika);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis;
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas;
 • Programos paskirtis – individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, skirta parengti kvalifikuotą individualios priežiūros darbuotoją, kuris gebėtų savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, nustatyti pagalbos asmeniui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas;
 • Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, gali dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose;
 • Praktikos darbo (praktikos atlikimo) vieta – sveikatos, globos bei ugdymo įstaigos: senelių namai, įvairaus tipo ligoninės, slaugos namai, vaikų namai, vaikų, jaunimo, senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centrai, nevyriausybinėse organizacijos, krizių centrai, nakvynės namai, socializacijos centrai; asmuo gali teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programa apima šiuos modulius:

 1. Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų laikymasis (409230001) – 10 kreditų;
 2. Pagalbos poreikio klientui identifikavimas (409230008) – 15 kreditų;
 3. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį (409230009) – 20 kreditų;
 4. Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas (409230010) – 15 kreditų;
 5. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pagal pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma būti išklausius mokymus pagal nurodytus modulius.

Mokymo programa

Individualios priežiūros darbuotojas (III lygis) NAUJA

 • Individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32092302;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditai;
 • Suteikiama kvalifikacija – individualios priežiūros darbuotojas;
 • Programos trukmė: 15,75 sav./630 val. (162 val. – teorija, 468 val. – praktika);
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį teikti socialinės paramos paslaugas, kvalifikuotas slaugos paslaugas;
 • Programos paskirtis – individualios priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta parengti kvalifikuotą individualios priežiūros darbuotoją, kuris vadovaudamasis socialinio darbuotojo nurodymais gebėtų teikti asmeniui socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti asmens saugumą užtikrinančias sąlygas;
 • Būsimo darbo specifika: asmuo, įgijęs individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, gali dirbti socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, teikti socialines paslaugas asmenų namuose;
 • Būsima darbo (praktikos atlikimo) vieta – sveikatos, globos bei ugdymo įstaigos: senelių namai, įvairaus tipo ligoninės, slaugos namai, vaikų namai, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centrai, nevyriausybinėse organizacijos, krizių centrai, nakvynės namai, socializacijos centrai; asmuo gali teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose.

Programa apima šiuos modulius:

 1. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal nustatytą poreikį (309230005) – 20 kreditų;
 2. Asmens saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas (309230006) – 10 kreditų;
 3. Įvadas į darbo rinką (3000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pagal pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma būti išklausius mokymus pagal nurodytus modulius.

Mokymo programa

Individualios priežiūros darbuotojo mokymai vyksta nuotoliniu būdu ir kontaktiniu būdu (Vilniuje).

Dėl mokymų Kaune – mokymų organizatorė Danguolė Bacevičiūtė
+370 682 61946, danguole.baceviciute@pmc.lt

Dėl mokymų Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kitur – mokymų organizatorė Indrė Ramanauskaitė
+370 675 56551, indre.ramanauskaite@pmc.lt

Licencijuoti individualios priežiūros darbuotojo kursai: III ir IV lygio individualios priežiūros darbuotojo mokymo programa, nuotoliniai slaugos kursai – tai aukštos kokybės mokymai, skirti paruošti kvalifikuotą specialistą, kuris savarankiškai arba asistuodamas aukštesnės kvalifikacijos specialistui gebėtų nustatyti, kokios pagalbos klientui reikia, teikti jam profesionalias socialines paslaugas, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Individualios priežiūros darbuotojo kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją. Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC (buvęs „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokumo centras“) pažymėjimas.