Slaugytojo padėjėjo kursai

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Slaugytojo padėjėjas (IV lygis) ATNAUJINTA

 • Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43091302;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – IV;
 • Mokymo programos apimtis – 50 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – slaugytojo padėjėjas;
 • Programos trukmė: 22,5 sav. / 900 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – vidurinis.
 • Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas.
 • Programos paskirtis – slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam slaugytojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų tenkinti higienines paciento reikmes, slaugyti pacientą ir padėti slaugos specialistui arba akušeriui atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti kitus techninius slaugos darbus.
 • Būsimo darbo specifika: Intensyvus bendravimas su pacientais ir jų artimaisiais slaugytojo padėjėjui kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus. Slaugytojo padėjėjas turi būti gailestingas, sąžiningas, doras, mylėti žmogų. Šią profesiją besirenkantis asmuo turi sugebėti įsijausti į paciento būklę ir išgyvenimus. Labai svarbu būti tolerantiškam, kultūringam, ryžtingam, reikliam, iniciatyviam, sugebėti kantriai siekti užsibrėžto tikslo, valdyti savo emocijas, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Reikalingas gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Higieninių paciento reikmių tenkinimas (409131321) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 2. Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos ar akušerijos veiksmus (409131322) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas (409131327) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 4. Techninių darbų atlikimas (409131323) – 5 kreditai (reikalingas 1 modulis);
 5. Įvadas į darbo rinką (4000004) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pagal pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma būti išklausius mokymus pagal nurodytus modulius.

Mokymo programa

Slaugytojo padėjėjo mokymai vyksta nuotoliniu būdu ir kontaktiniu būdu (Vilniuje).

Dėl mokymų Kaune – mokymų organizatorė Danguolė Bacevičiūtė
+370 682 61946, danguole.baceviciute@pmc.lt

Dėl mokymų Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kitur – mokymų organizatorė Indrė Ramanauskaitė
+370 675 56551, indre.ramanauskaite@pmc.lt

Licencijuoti slaugytojo padėjėjo kursai: IV lygio slaugytojo padėjėjo mokymo programa, nuotoliniai slaugos kur – tai aukštos kokybės mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotą specialistą, kuris savarankiškai arba asistuodamas aukštesnės kvalifikacijos specialistui gebėtų nustatyti, kokios pagalbos klientui reikia, teikti jam profesionalias socialines paslaugas, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.

Slaugytojo padėjėjo kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją. Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC (buvęs „Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokumo centras“) pažymėjimas.