STATYBININKŲ KURSAI

2 statyba

MOKYMO PROGRAMOS

Formalaus profesinio mokymo modulinės programos

Apdailininkas (III lygis)

 • Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa – T32073213;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 90 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Apdailininkas;
 • Programos trukmė: 40,5sav./1620 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui, plytelių klojėjui, tinkuotojui, parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 1. Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (307320034) – 10 kreditų;
 2. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu (307320038) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 3. Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (307320039) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 4. Statinių paviršių dekoravimas (307320042) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 5. Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320011) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 6. Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320043) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 7. Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais (307320010) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 8. Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas (307320045) – 10 kreditų (reikalingas 1, 7 modulis);
 9. Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mūrininkas (III lygis)

 • Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa – T32073202;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 40 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Mūrininkas;
 • Programos trukmė: 18 sav./720 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Mūrininko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti konstrukcijas ir jas remontuoti, montuoti ir betonuoti konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs mūrininko kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (mūrininko)  (307320005) – 5 kreditai;
 • Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (307320006) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (307320007) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Tinkuotojas (III lygis)

 • Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073216;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 30 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Tinkuotojas;
 • Programos trukmė: 13,5 sav./540 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Tinkuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam tinkuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs tinkuotojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (tinkuotojo) (307320048) – 5 kreditai;
 • Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais (307320010) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas (307320045) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Plytelių klojėjas (III lygis)

 • Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa – T32073215;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 30 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Plytelių klojėjas;
 • Programos trukmė: 13,5 sav./540 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis;
 • Programos paskirtis. Plytelių klojėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam plytelių klojėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs plytelių klojėjo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (plytelių klojėjo) (307320047) – 5 kreditai;
 • Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320011) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (307320043) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Dažytojas (III lygis)

 • Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073214;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 40 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Dažytojas;
 • Programos trukmė: 18 sav./720 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Dažytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dažytojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dažytojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo) (307320046) – 5 kreditai;
 • Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu  (307320038) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu (307320039) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Statinių paviršių dekoravimas (307320042) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Betonuotojas (III lygis)

 • Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073217;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Betonuotojas;
 • Programos trukmė: 15,5 sav./630 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam betonuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti klojinius, armuoti, betonuoti konstrukcijas, hidroizoliuoti ir remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs betonuotojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (betonuotojo) (307320050) – 5 kreditai;
 • Klojinių montavimas ir konstrukcijų armavimas (307320051) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Konstrukcijų betonavimas (307320052) – 10 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir remontas (307320053) – 5 kreditai (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mūrininkas-betonuotojas (III lygis)

 • Mūrininko-betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073218;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 70 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Mūrininkas-betonuotojas;
 • Programos trukmė: 31,5 sav./1260 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Mūrininko-betonuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui ir betonuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti ir remontuoti konstrukcijas, montuoti klojinius ir armuoti konstrukcijas, montuoti ir betonuoti konstrukcijas, hidroizoliuoti ir remontuoti betonines ir gelžbetonines konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs mūrininko ir betonuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (mūrininko-betonuotojo) (307320054) – 10 kreditų;
 • Konstrukcijų mūrijimas ir jų remontas (307320006) – 20 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Klojinių montavimas ir konstrukcijų armavimas (307320051) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Konstrukcijų montavimas ir betonavimas (307320053) – 15 kreditų (reikalingas 1, 3 modulis);
 • Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir remontas (307320056) – 5 kreditai (reikalingas 1, 3, 4 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 10 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Fasadų šiltintojas (III lygis)

 • Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073205 ;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 35 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Fasadų šiltintojo;
 • Programos trukmė: 15,5 sav./630 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Fasadų šiltintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam fasadų šiltintojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, šiltinti pastatų fasadus ir pamatus, atlikti pastatų fasadų apdailą.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs fasadų šiltintojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (fasadų šiltintojo) (307320015) – 5 kreditai;
 • Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas (307320016) – 10 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Pastatų fasadų apdaila (307320017) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditai (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Apdailos montuotojas (III lygis)

 • Apdailos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32073204;
 • Kvalifikacijos lygis (LTKS) – III;
 • Mokymo programos apimtis – 40 kreditų;
 • Suteikiama kvalifikacija – Apdailos montuotojas;
 • Programos trukmė: 18 sav./720 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis
 • Programos paskirtis. Apdailos montuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam apdailos montuotojui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, montuoti apdailos plokštes ir stiklo konstrukcijas.
 • Būsimo darbo specifika. Asmuo įgijęs apdailos montuotojo kvalifikaciją galės dirbti statybos įmonėse.

Programą sudaro šie moduliai:

 • Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (apdailos montuotojo) (307320012) – 5 kreditai;
 • Apdailos plokščių montavimas (307320013) – 15 kreditų (reikalingas 1 modulis);
 • Stiklo konstrukcijų montavimas (307320014) – 15 kreditų (reikalingas 1, 2 modulis);
 • Įvadas į darbo rinką (4000002) – 5 kreditų (reikalingi visi prieš tai esantys moduliai).

Pastaba! Norint mokytis pasirinktą modulį, kai kuriais atvejais privaloma turėti nurodytus modulius.

Mokymo programa

Neformalaus profesinio mokymo programos

Pastatų renovacijos darbai

 • Pastatų renovacijos darbai – N32073201;
 • Programos programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba renovuoti pastatus;
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Paviršiaus apdailos plytelėmis

 • Paviršiaus apdailos plytelėmis – N32073202;
 • Programos programos apimtis: 15 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba klijuoti plyteles;
 • Programos trukmė: 6,75 sav., 270 val.;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Gipskartonio plokščių montavimas (NAUJA)

 • Gipskartonio plokščių montavimas – N32073206;
 • Programos programos apimtis: 10 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba montuoti gipskartonio plokštes;
 • Programos trukmė: 4,5 sav., 180 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Remonto ir apdailos darbai (NAUJA)

 • Remonto ir apdailos darbai – N32073207;
 • Programos programos apimtis: 10 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba atlikti remonto ir apdailos darbus;
 • Programos trukmė: 4,5 sav., 180 val.
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Būsto apdailos sprendimai (NAUJA)

 • Būsto apdailos sprendimai – N32073208;
 • Programos programos apimtis: 20 kreditų;
 • Suteikiama kompetencija – Geba apdailinti būstą;
 • Programos trukmė: 9 sav., 360 val;
 • Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti – pagrindinis.
 • Programa

Aktualu gauti finansavimą?

Mokymo organizatoriai:

Licencijuoti statybininkų kursai: apdailininko, mūrininko, tinkuotojo, betonuotojo, fasadų šiltintojo, plytelių klojėjo, apdailos montuotojo mokymų programos ir dažytojų kursai – profesionalūs mokymai Kaune, skirti paruošti kvalifikuotus specialistus, kurie, vadovaudamiesi aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymais ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai galėtų vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte. Statybininkų kursai profesinio rengimo centre suteikia visas galimybes persikvalifikuoti, profesionaliai atnaujinti turimas žinias ir įgūdžius bei pakelti kvalifikaciją.

Sėkmingai baigti formaliojo mokymo kursai yra įvertinami valstybės pripažintais diplomais ir pažymėjimais, galiojančiais Europos Sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių. Baigus neformalaus profesinio mokymo programą, yra suteikiamas kvalifikaciją patvirtinantis PMC pažymėjimas.