Pasikeitė PMC | Profesijų meistrystės centro vadovas. Direktorės pareigas nuo spalio 10 d. eina dr. Austė Kiškienė, kuri iki šiol vadovavo PMC Vilniaus padaliniui.

„Džiaugiuosi, kad būdama PMC komandos dalimi galėsiu prisidėti prie itin dinamiškos profesinio mokymo srities. PMC tikslas yra plėtoti kvalifikavimo ir perkvalifikavimo programas, kurios atitiktų šiuolaikines profesinio rengimo tendencijas. Siekiame plėtoti tokį mokymo, kursų, pameistrysčių ir praktikos kompleksą, kuris leistų žmogui efektyviai įgyti įgūdžių ir lengviau integruotis į besikeičiančią darbo rinką“, – sako A. Kiškienė.

Sveikiname ir linkime sėkmės!